Oferta Edukacyjna - Studia II Stopnia - Kierunek Turystyka i Rekreacja

Wersja do wydruku

Kierunek: TURYSTYKA i REKREACJA

Absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę ogólną o kraju i świecie, realiach życia społecznego i ekonomicznego oraz znajomość założeń i mechanizmów rynkowych gospodarki turystycznej, wiedzę humanistyczną, pozwalającą poznać potrzeby ludzkie i zrozumieć związki i procesy społeczne obecne w turystyce i rekreacji. Posiada wiedzę przyrodniczą, dającą podstawy zrozumienia systemu: człowiek - środowisko, aktywność ruchową oraz wiedzę ekonomiczną, organizacyjną i prawną - umożliwiającą ocenę i świadome wykonywanie mechanizmów typowych dla gospodarki rynkowej. Absolwent studiów magisterskich WSTiH posiada ponadto umiejętności: prowadzenia działalności menadżerskiej w sektorze turystyki i rekreacji, samodzielnego planowania i realizacji założonych wg oczekiwań rynku przedsięwzięć organizacyjnych w zakresie turystyki i rekreacji, samodzielnego opracowania oraz realizacji imprez turystycznych oraz posługiwania się językami obcymi potwierdzonego certyfikatami.

FORMA STUDIÓW

Studia II stopnia stacjonarne (dzienne)
Studia trwają 2 lata. Zajęcia odbywają się przez 5 dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku zgodnie z obowiązującym planem studiów i rozkładem zajęć.

Studia II stopnia niestacjonarne (zaoczne) trwają 2 lata (4 semestry).
Studiowanie przebiega w trybach:

- weekendowym (w soboty i niedziele)
- IOZ (indywidualna organizacja zajęć) - przeznaczone są głównie dla osób studiujących poza granicami kraju; terminy spotkań są ustalane indywidualnie, terminy egzaminów i zaliczeń obowiązuja jak dla całego roku.
- niestacjonarne w trybie ITS (indywidualny tok studiów) - terminy spotkań, egzaminów i zaliczeń  są ustalane indywidualnie, możliwość skrócenia czasu studiów o jeden semestr.

E-learning
- regularne kształcenie zdalne z wykorzystaniem platformy e-learningowej

SPECJALNOŚCI:

ZARZĄDZANIE W GOSPODARCE TURYSTYCZNEJ
Studia na kierunku dyplomowania „Zarządzanie w gospodarce turystycznej” na kierunku studiów: Turystyka i rekreacja, pozwalają na zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu gospodarki rynkowej w skali makroekonomicznej niezbędnej do zarządzania w sektorze turystyki kraju i zagranicy. Studenci poznają mechanizmy kształtowania i programowania polityki turystycznej władz oraz zarządzania turystyką w strukturach samorządowych i państwowych. Z drugiej strony studia przygotowują studentów do podjęcia pracy na stanowiskach wykonawczych i kierowniczych różnych szczebli zarządzania w przedsiębiorstwach turystycznych np. hotelach, biurach podróży, restauracjach, transporcie turystycznym itp.

TURYSTYKA ZDROWOTNA Z DIETETYKĄ
Specjalność Turystyka zdrowotna z dietetyką ma za zadanie wyposażyć absolwentów
w specjalistyczną wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu szeroko pojętej turystyki zdrowotnej (medycznej, uzdrowiskowej, Spa&Wellness) i dietetyki do pracy w przedsiębiorstwach (obiektach kuracyjnych, obiektach hotelarskich z zapleczem Spa&Wellness, zakładach gastronomicznych) ukierunkowanych na pobyt turysty (kuracjusza) w miejscowościach uzdrowiskowych wykorzystujących naturalne walory przyrodnicze miejsca docelowego przyjazdu oraz potrafiących zaspokoić potrzeby gościa spragnionego regeneracji psycho-fizycznej. Absolwenci przygotowani są do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie turystyki zdrowotnej (medycznej, uzdrowiskowej, Spa&Wellness) i poradnictwa dietetycznego. Studia na specjalności Turystyka zdrowotna z dietetyką umożliwiają poznanie tajników zdrowego odżywiania, tworzenia warunków dla czynnego wypoczynku, właściwej pielęgnacji i dbania o ciało, prozdrowotnej aktywności fizycznej i wpływającej na psychikę. 

MANAGEMENT IN THE HOSPITALITY INDUSTRY /studia w języku angielskim/

Czesne wynosi: ok. 2300 zł/semestr

Oferujemy korzystne bonifikaty oraz elastyczność w zakresie płaconych rat. Szczegółowe zasady dostępne są tutaj: OPŁATY​
 

Strona wykorzystuje pliki cookie