Oferta edukacyjna - Studia Podyplomowe - Audyt obiektów hotelarskich, gastronomicznych i przedsiębiorstw turystycznych

Wersja do wydruku

Audyt obiektów hotelarskich, gastronomicznych i przedsiębiorstw turystycznych

Cena - 1950 zł za semestr
Termin rozpoczęcia - rekrutacja trwa
Czas trwania - 2 semestry

Uczestnicy studiów
Właściciele i członkowie zarządów przedsiębiorstw prowadzących hotele, obiekty gastronomiczne lub przedsiębiorstwa turystyczne oraz osoby zatrudnione przez te przedsiębiorstwa w celu pełnienia funkcji audytora wewnętrznego.

Cel studiów
Przekazanie wiedzy o roli i znaczeniu funkcji kontroli wewnętrznej w działalności operacyjnej i planowaniu strategicznym, o organizowaniu systemów kontroli wewnętrznej oraz o zasadach audytu wewnętrznego w obiektach hotelarskich i gastronomicznych oraz w przedsiębiorstwach turystycznych.
Zajęcia będą miały charakter warsztatowy. Pozwoli to na praktyczne sprawdzenie nabytej wiedzy i umiejętności oraz wymianę doświadczeń. Uczestnicy będą pracowali wykorzystując przykłady z własnej organizacji, projektując dla siebie rozwiązania i plany ich wdrażania. Zajęcia będą prowadzone przez trenerów – praktyków, którzy na bieżąco będą też doradzali uczestnikom.
Potwierdzeniem zdobytej wiedzy i nabytych umiejętności będzie praca dyplomowa opracowana przez każdego uczestnika i prezentowana podczas egzaminu końcowego w formie obrony pracy.

Absolwent studiów otrzymuje
- od Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku świadectwo ukończenia studiów podyplomowych;
- od Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej:

  • certyfikat potwierdzający nabyte kwalifikacje; w zależności od specjalności wybranej przez słuchacza może to być „kontroler wewnętrzny”, „audytor wewnętrzny” lub „koordynator kontroli wewnętrznej”,
  • prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW Sp. z o. o, https://www.klpaikw.pl/
  • bezterminowe, bezpłatne, wsparcie merytoryczne w zakresie czynności wykonywanych przez absolwenta na stanowisku pracy związanym z ukończonym kierunkiem studiów zgodnie z §9 Regulaminu ww. Krajowej Listy https://www.klpaikw.pl/regulamin,165.html

ZASADY PRZYJĘĆ:
1/ kolejność zgłoszeń,
2/ przedłożenie kompletu dokumentów:
   * odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej
   * podanie o przyjęcie na studia (pdf)
   * ankieta (pdf)
   * 1 podpisane zdjęcie

Dokumenty rekrutacyjne proszę wysłać na adres: rekrutacja@wstih.pl

Strona wykorzystuje pliki cookie