Oferta edukacyjna - Studia podyplomowe - Dietetyka

Wersja do wydruku

Dietetyka

Cena: 1.700 zł za semestr
Rozpoczęcie studiów: rekrutacja trwa

Cel studiów
Celem studium jest przekazanie słuchaczom współczesnej wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu poradnictwa żywieniowego dla osób w różnym wieku, stanie fizjologicznym i o zróżnicowanym poziomie aktywności fizycznej. Studenci otrzymują również wiedzę z zakresu żywienia zbiorowego.
 
Adresaci studiów
Absolwenci studiów medycznych, farmaceutycznych, psychologii, biotechnologii, technologii żywienia, rehabilitacji, rekreacji w hotelach wellness i sanatoriach, biologii i zdrowia publicznego.
 
Sylwetka Absolwenta
Absolwenci studium będą posiadać wiedzę dotyczącą wpływu sposobu żywienia i stanu odżywienia na zachowanie zdrowia człowieka. Absolwent nabywa również wiedzę z zakresu oddziaływania poszczególnych składników odżywczych na przemiany metaboliczne organizmu człowieka, jak również wiedzę z zakresu postępowania żywieniowego w zależności od stanu zdrowia i zagrożenia rozwojem przewlekłych chorób dietozależnych. Słuchacze nabędą także kompetencje społeczne związane z potrzebą nieustannego poszerzania wiedzy z zakresu żywienia człowieka i prewencji zdrowia, jak również zdobędą umiejętność prawidłowego postępowania w poradnictwie żywieniowym dotyczącym  klienta indywidualnego i żywienia zbiorowego.
 
Czas trwania, sposób organizacji
Studia trwają 2 semestry w systemie studiów niestacjonarnych, w trybie dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych. Realizowanych jest 165 godzin dydaktycznych.
 
Program studiów:  (sprawdź - pdf)
 
Warunki ukończenia studiów
Zaliczenie wykładanych przedmiotów i ćwiczeń oraz napisanie pracy dyplomowej, tematycznie związanej z dietetyką.
 
Rekrutacja i opłaty
Wysokość czesnego dla słuchaczy studiów podyplomowych „Dietetyka” wynosi 1700 zł za semestr, przy czym dla absolwentów WSTiH w ramach Programu Lojalnościowego wynosi 1380 zł za semestr.

REKRUTACJA

Strona wykorzystuje pliki cookie