Oferta Edukacyjna - Studia Podyplomowe - Zarządzanie przemysłem spotkań na rynkach międzynarodowych

Wersja do wydruku

1. CEL STUDIÓW
 
Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie słuchaczy do obsługi i kreowania nowych produktów turystyki biznesowej oraz zrozumienie elementów podaży i popytu na rynku turystyki biznesowej. Posiadanie wiedzy w zakresie organizacji i obsługi imprez turystyki biznesowej, przydatnej w pracy w większości obiektów turystycznych w Polsce i za granicą. Zapewniamy ścisłą współpracę z partnerami biznesowymi oraz organizacjami, autorski program studiów oraz zajęcia realizowane w formie warsztatów oraz case studies.
 
2. ADRESACI STUDIÓW
 
Studia podyplomowe IMM dedykowane są osobom planującym podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, awansować, przebranżowić się i założyć własną działalność gospodarczą, związaną z turystyką biznesową. To forma kształcenia przeznaczona dla osób posiadających wyższe wykształcenie magisterskie, licencjackie lub inżynierskie.
 
3. SYLWETKA ABSOLWENTA
 
Student tej specjalności zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania oraz obsługi imprez biznesowych dla klienta firmowego i indywidualnego. Bez trudu znajdzie pracę w centrach konferencyjnych czy specjalistycznych biurach podróży, ale także w dużych firmach nieturystycznych, które dla swych pracowników organizują podróże służbowe. Studia pozwalają na zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu turystyki biznesowej. Kształtują kwalifikacje zawodowe z zakresu obsługi turystyki biznesowej, tworzenia i komercjalizacji produktów turystyki biznesowej oraz doskonalenie predyspozycji w zakresie zarządzania turystyką biznesową.
 
4. KADRA DYDAKTYCZNA + KIEROWNIK STUDIÓW
 
Eksperci-praktycy z branży turystycznej, w tym sektora hotelarskiego, organizacji turystycznych, samorządu i firm eventowych. Gościnne wykłady ekspertów ze współpracujących uczelni międzynarodowych.
Kadra dydaktyczna:
 mgr Anna Kopek – Właściciel i Dyrektor Zarządzający firmy Teja Tur
mgr inż. Magdalena Mucha – Dyrektor Generalny Hotelu Hilton Gdańsk
mgr Maciej Buczkowski – Kierownik Referatu Spraw Zagranicznych Urząd Miasta Gdańsk, Zastępca Dyrektora Kancelaria Prezydenta Miasta Gdańsk
mgr Anna Górska – Business Development Director EXPO XXI Warszawa, Przewodnicząca Oddziału Europy Centralnej ICCA, Wiceprezes ds. Członkostwa w MPI Poland
 
Kierownik studiów:
 mgr Anna Górska – Business Development Director w EXPO XXI Warszawa, Przewodnicząca Oddziału Europy Centralnej ICCA, Wiceprezes ds. Członkostwa w MPI Poland

5. CZAS TRWANIA/SPOSÓB ORGANIZACJI
2 semestry, w których realizowanych jest 190 godzin dydaktycznych.

 6. PROGRAM STUDIÓW (pdf)

7. WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW
Egzamin końcowy polegający na przygotowaniu projektu z zakresu problematyki turystyki biznesowej
 

 
 

Strona wykorzystuje pliki cookie