Oferta edukacyjna - Studia podyplomowe - Obsługa Ruchu Lotniczego

Wersja do wydruku

Zwiększająca się ilość połączeń, pasażerów, przewoźników i floty, powstawanie nowych i modernizacja już istniejących lotnisk, rozwój towarowego transportu lotniczego oraz rozwój usług turystycznych powiązanych z branżą lotniczą powoduje wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowaną kadrę związaną z branżą lotniczą.
Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku uruchomiła podyplomowe studia pt. „Obsługa Ruchu Lotniczego”.

Adresaci
Studia skierowane są do osób zatrudnionych w sferze transportu lotniczego lub w terminalach przy obsłudze ruchu pasażerskiego, które dążą do podwyższenia swoich kwalifikacji i doskonalenia umiejętności zawodowych, do osób zainteresowanych tematyką lotniczą i funkcjonowaniem lotnisk, a chcących usystematyzować i pogłębić swoją wiedzę, a także osób pragnących profesjonalnie zajmować się organizacją i dystrybucją turystyki lotniczej. Studia adresowane są do absolwentów uczelni wyższych.

Profil absolwenta
Absolwent studium na tym kierunku zdobędzie kompetencje z zakresu organizacji i zarządzania podmiotami gospodarczymi funkcjonującymi na rynku usług lotniczych. Będzie więc posiadał wiedzę dotyczącą prawnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw transportowych, a w szczególności portów lotniczych oraz linii lotniczych, funkcjonowania przedsiębiorstw transportowych na rynku usług lotniczych, podstaw prawnych krajowego i międzynarodowego transportu lotniczego, tworzenia kompleksowych produktów turystycznych w branży lotniczej, podstaw promocji i dystrybucji usług lotniczych. Absolwent studium będzie też posiadał umiejętności analizy i oceny dotyczącej eksploatacji lotnisk oraz organizacji obsługi pasażera i ładunku. Absolwent nabędzie także kompetencje społeczne związane z dokonywaniem wyborów wg wybranych kryteriów, z pracą w grupie oraz samodzielnym i krytycznym uzupełnianiem wiedzy z zakresu ruchu lotniczego.
Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą ubiegać się absolwentom studium o pracę m.in. przy obsłudze naziemnej ruchu pasażerskiego, na stanowiskach w obszarach organizacji transportu lotniczego, jako organizatorzy imprez i usług turystycznych związanych z transportem lotniczym itp.
Celem studium jest przekazanie studentom nowoczesnej wiedzy, z uwzględnieniem umiejętności praktycznych z zakresu prowadzenia działalności na rynku usług lotniczych.

Przykładowe przedmioty:
Ekonomika i organizacja transportu/Podstawy transportu
Rynek usług transportu lotniczego
Infrastruktura transportu lotniczego
Przewoźnicy w transporcie lotniczym
Zarys prawa lotniczego
Towarowy transport lotniczy
Handling pasażera, bagażu i ładunku
Kontrola ruchu lotniczego
Bezpieczeństwo w transporcie lotniczym
Catering lotniczy
Systemy rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych
Turystyka lotnicza – nowy produkt turystyczny
Działalność touroperatora w transporcie lotniczym

Tryb nauki i czas trwania
Studia trwają dwa semestry (zaczynają się w październiku). Zajęcia odbywają się w soboty
i niedziele, przeciętnie co dwa tygodnie. Program studiów obejmuje 180 godzin. Zajęcia realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń oraz zajęć praktycznych np. w porcie lotniczym.

Warunki ukończenia studiów
Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów.

Rekrutacja i opłaty
Zgłoszenia przyjmowane są od 1 marca do końca października br.
Opłaty: 1600 zł za semestr
Szczegóły: rekrutacja

 

Strona wykorzystuje pliki cookie