Oferta edukacyjna - Studia Podyplomowe - Studium dla Pilotów i Rezydentów Biur Podróży

Wersja do wydruku

 

Profil absolwenta
Studium przygotowuje do pracy na stanowisku pilota wycieczek i/lub rezydenta biura podróży. Absolwent będzie posiadał wiedzę o funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych sektora turystyki i rekreacji w różnych kręgach kulturowych, normach, regułach prawnych, etycznych i zawodowych odnoszących się do pracy w zawodzie pilota /rezydenta. Absolwent będzie też posiadał umiejętności analizy, diagnozy i oceny zjawisk społecznych, ekonomicznych i politycznych na rynku usług turystycznych, oceny potrzeb i zachowań turysty w różnych sytuacjach oraz wskazania sposobu postępowania w zakresie właściwym dla pracy pilota/rezydenta. Absolwent nabędzie też kompetencje społeczne związane z pracą w różnych grupach turystów, w różnym otoczeniu, środowisku i różnych aspektach działalności zawodowej pilota wycieczek/rezydenta

Celem studium jest przygotowanie merytoryczne słuchaczy z zakresu turystyki w Polsce i na świecie, obsługi ruchu turystycznego, geografii, architektury i sztuki, przepisów prawnych i ubezpieczeń, wdrożenie wiedzy teoretycznej w praktykę podczas ćwiczeń, rozwiązywania case studies i zajęć szkoleniowych, poznanie specyfiki pracy zarówno dużych touroperatorów, jak i małych biur podróży.

Kadra dydaktyczna
Zajęcia prowadzone są przez najlepszych trenerów turystyki w Polsce związanych z jednym z największych touroperatorów, co zapewnia wysoki poziom nauczania i praktyczne przygotowanie słuchaczy do pracy w zawodzie

Przykładowe przedmioty:
Trendy w turystyce na tle sytuacji społeczno - politycznej
Przepisy prawne w turystyce
Ubezpieczenia w turystyce
Wybrane atrakcje turystyczne Polski i świata
Religie świata
Współpraca z branżą (touroperatorzy, hotelarze, restouratorzy, przewoźnicy, przewodnicy)
Obsługa imprez autokarowych
Obsługa imprez pobytowych (rezydentura)
Obsługa imprez specjalistycznych - incentive itp.
Animacja grup turystycznych
Bezpieczeństwo w turystyce

Szkolenia praktyczne
1. Wycieczka krajowa jednodniowa
2. Zajęcia w porcie lotniczym / promowym

Studium trwa 2 semestry.
Zjazdy odbywają się co 2 tygodnie w soboty i niedziele.

Rekrutacja
 

Strona wykorzystuje pliki cookie