Oferta edukacyjna - Studia Podyplomowe - Zarządzanie innowacjami

Wersja do wydruku

Zarządzania innowacjami - Creating Innovation, Innovation management

„Nigdy nie sądziłem, że dadzą ją klaunowi”, mówił roześmiany Kanadyjczyk, ściskając statuetkę dla najlepszego przedsiębiorcy na świecie. Dostał ją od Jima Turleya, szefa Ernst & Young.

Celem studiów jest
- przekazanie uczestnikom jak kreować rozwój przedsiębiorstwa przez wprowadzenie zmian, usprawnień, udoskonaleń i innowacji przede wszystkim w przełomowych obszarach działalności firm.
- uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jak sprawić, aby Twoja firma odniosła sukces kreując rozwój poprzez wdrażanie innowacje
- rozszyfrowanie jak strategicznie wyprzedzać konkurencję, czyli jak stworzyć wolną przestrzeń rynkową i sprawić, by konkurencja straciła znaczenie

Korzyści z uczestnictwa i wątki programu studiów
- Zdobycie narzędzi nowoczesnego zarządzania własnym biznesem
- Każdy z uczestników wykreuje, opracuje i zweryfikuje własne, imienne oraz innowacyjne przedsięwzięcia biznesowe, a także opracuje dla niego sposób i metodologię adaptacji, wdrażania.
- Opracowanie strategii rozwoju własnego przedsięwzięcia zdolnego konkurować na współczesnym rynku;
- Zdobycie umiejętności wspierania rozwoju i ciągłej poprawy działalności swojej firmy;
- Pozyskanie wiedzy niezbędnej do prowadzenia samodzielnych projektów biznesowych, w tym proinnowacyjnych;
- Poznanie skutecznych narzędzi analitycznych i statystycznych potrzebnych do prowadzenia firmy
- Opracowaniu szczegółowego, praktycznego biznesplanu
- Przedstawienie skutecznych narzędzi wydobywania kreatywności z pracowników, celem podnoszenia potencjału innowacyjnego firmy.

Cena - 1700 zł za semestr
Termin rozpoczęcia - rekrutacja trwa
Czas trwania - 2 semestry (150 godzin)

ZASADY PRZYJĘĆ:
1/ kolejność zgłoszeń,
2/ przedłożenie kompletu dokumentów:
   * odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej
   * podanie o przyjęcie na studia (pdf)
   * ankieta (pdf)
   * 1 podpisane zdjęcieDokumenty rekrutacyjne proszę wysłać na adres: rekrutacja@wstih.pl

Prowadzący studia: dr inż. Andrzej Sułkowski 

Trener i konsultant od ponad 25 lat związany ze Stowarzyszeniem „Wolna Przedsiębiorczość” w Gdańsku. Ekspert w dziedzinie przedsiębiorczości, zasobów ludzkich, budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz strategii innowacji i zarządzania.
Kierownik projektów, konsultant i trener w kilkudziesięciu projektach szkoleniowych i doradczych realizowanych przy udziale środków unijnych na rzecz: sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMSP), osób bezrobotnych, osób chcących założyć własną firmę, osób pracujących, środowisk naukowo-badawczych i osób wykluczonych, m.in.: 1/. "Preludium do współpracy nauki i biznesu” realizowanego wspólnie z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza; 2/. Zarządzanie i konsulting w projekcie: „Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich”- „Pomorskie w Unii”. 3/. Treningi i szkolenia z zakresu zarządzania innowacją i Strategii Błękitnego Oceanu w ramach projektu „Innovation Black Belt” realizowany ze środków NCBiR w partnerstwie z Gdańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym. 4/. Konsulting i treningi z biznes planu oraz innych, realizowanych w ramach Kapitału Ludzkiego i Europejskiego Funduszu Społecznego, z działań typu 6.2,w projektach: PEGAZ GROUP Sopot: Człowiek - najlepsza inwestycja „Wsparcie na starcie", Kaszubski Instytut Rozwoju w Kościerzynie „Własna firma przepustką do świata biznesu”, Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy, PUP Gdańsk, Urząd Miasta Słupsk, SSIGiP w Słupsku oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku i innych.
5/. "Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych przez Akademię Morską w Gdyni".
W latach 1993 – 2013 organizacja oraz realizacja ponad 350 szkoleń, kursów i seminariów dla ponad 5 tys. uczestników-beneficjentów, obejmujących ponad 15 tys. godzin szkoleniowych. Przeprowadzenie ponad 25 tys. godzin doradztwa/coachingu. Ocena ponad 6 tys. pomysłów biznesowych oraz przygotowanie i wdrożenie ok. 600 szt. biznesplanów, wniosków inwestycyjnych i finansowych.
Przeprowadzone szkolenia (min.):

  •  „Zarządzania innowacją” i „Strategii Błękitnego Oceanu” w ramach projektu Innowation Black Belt realizowany z KBN i Parku Naukowo-Technologicznego, SWP w Gdańsku. 2013 r.
  •  "Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych przez AM Gdynia". 2012 r.
Strona wykorzystuje pliki cookie