Oferta edukacyjna - Studia Podyplomowe - Zarządzanie placówkami medycznymi

Wersja do wydruku

Zarządzanie placówkami medycznymi

Wyzwania, przed jakimi stoi polski sektor ochrony zdrowia determinują potrzebę stałego rozwoju kompetencji menedżerskich osób nadzorujących i kierujących placówkami opieki zdrowotnej oraz instytucjami administracji centralnej i samorządowej, odpowiedzialnymi za organizację systemu.

Dlatego dla osób zainteresowanych zarządzaniem podmiotami ochrony zdrowia i wobec braku menedżerów w tym sektorze, stworzyliśmy program studiów, który wzorem programów zachodnich  będzie miał  na celu wykształcenie liderów ochrony zdrowia, profesjonalnej kadry menedżerskiej zdolnej do podejmowania odważnych działań reformujących system, inicjujących i realizujących innowacyjne projekty, zwolenników odpowiedzialnego przywództwa.

Cena: 1.700 zł za semestr
Rozpoczęcie studiów: rekrutacja trwa

Celem studiów jest
zapoznanie słuchaczy m.in. z nowymi trendami w zarządzaniu, polityką zdrowotną w wybranych krajach Unii Europejskiej, strukturą i funkcjonowaniem opieki zdrowotnej w Polsce, compedium prawa medycznego, restrukturyzacja i przekształcenia podmiotów leczniczych.

Adresaci studiów
Studia skierowane są do osób, które posiadają już dyplom ukończenia wyższej uczelni, niezależnie czy jest to dyplom licencjata, inżyniera czy magistra.

Czas trwania i sposób organizacji studiów
Studia trwają 2 semestry. Zjazdy odbywają się w systemie niestacjonarnym, co dwa tygodnie, w soboty i niedziele.

Warunki ukończenia studiów
Po zdaniu egzaminów przedmiotowych, napisaniu pracy końcowej i uzyskaniu pozytywnej decyzji promotora absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych „Zarządzanie placówkami medycznymi”

Rekrutacja i opłaty
Wysokość czesnego dla słuchaczy studiów podyplomowych „Zarządzanie placówkami medycznymi” wynosi 1700 zł za semestr, przy czym dla absolwentów WSTiH w ramach Programu Lojalnościowego  czesne wynosi 1380 zł za semestr.

 REKRUTACJA

Strona wykorzystuje pliki cookie