Oferta edukacyjna - Studia Podyplomowe - Zarządzanie w Hotelarstwie i Gastronomii

Wersja do wydruku

2018/2019:
Zarządzanie w Hotelarstwie i Gastronomii

Cena: 1.700 zł za semestr
Czas trwania: 18 listopada 2018 r. - 9 czerwca 2019 r.

Terminy zajęć:
18.11.2018
25.11.2018
09.12.2018
16.12.2018
13.01.2019
27.01.2019

Poniższe informacje będą jeszcze edytowane:

Celem studiów jest:
zapoznanie słuchaczy z nowymi trendami w dziedzinie organizacji i zarządzania w przedsiębiorstwach turystycznych i hotelowych, funkcjonujących w warunkach silnej konkurencji na rynkach światowych
nauka praktyczna umiejętności w zakresie m.in. opracowania biznes planu, projektów kompanii reklamowych, badań marketingowych, public relation, prowadzenia skutecznych negocjacji, zarządzania, tak w sferze finansów, jak i strategicznego czy jakością usług

Adresaci studiów
Studia skierowane jest do osób, które posiadają już dyplom ukończenia wyższej uczelni (niezależnie czy jest to dyplom licencjata, inżyniera czy magistra) i prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność usługową na rzecz turystów, przedstawicieli instytucji kulturalnych, pracowników administracji państwowej i samorządów lokalnych.

Czas trwania i sposób organizacji studiów
Studia trwają 2 semestry. Zjazdy odbywają się w systemie niestacjonarnym, co dwa tygodnie, w niedziele.

Warunki ukończenia studiów
Po zdaniu egzaminów przedmiotowych, napisaniu pracy końcowej i uzyskaniu pozytywnej decyzji promotora absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych „Zarządzanie w Hotelarstwie i Gastronomii”

Rekrutacja i opłaty
Wysokość czesnego dla słuchaczy studiów podyplomowych „Zarządzanie w Hotelarstwie i Gastronomii” wynosi 1700 zł za semestr, przy czym dla absolwentów WSTiH w ramach Programu Lojalnościowego  czesne wynosi 1380 zł za semestr.

 REKRUTACJA

Strona wykorzystuje pliki cookie