Organizacje Studenckie - Koło Naukowe Hotelarstwa

Wersja do wydruku

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE HOTELARSTWA w skrócie: SKNH

Opiekun koła: doc. dr Maria Chomka (e-mail: matimar@poczta.fm)
Przewodniczący:

PRZYJDŹ i PRZYŁĄCZ SIĘ !!!

Cele i zadania koła:

  • Integracja studentów wokół zagadnień związanych z hotelarstwem.
  • Pogłębianie wiedzy poprzez studiowanie najnowszych opracowań naukowych z zakresu współczesnego hotelarstwa w świecie turystycznych trendów, mody i kierunków branżowych.
  • Organizacja spotkań, na których opracowywane są materiały na konferencje i seminaria oraz wygłaszane referaty.
  • Współpraca z innymi kołami naukowymi i organizacjami studenckimi działającymi w WSTiH oraz w innych uczelniach wyższych w Trójmieście i Polsce.
  • Organizacja wyjazdów w celach dydaktycznych.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH STUDENTÓW DO WSPÓŁPRACY I AKTYWNEGO UDZIAŁU W STUDENCKIM KOLE NAUKOWYM HOTELARSTWA. PRZYJDŹ, CZEKAMY NA CIEBIE.

Koło może poszczycić się kilkoma sukcesami:

- W 2009 r. zespół studentek pod kierownictwem opiekuna Koła zdobył 2-gie miejsce w finale europejskim konkursu EURHODIP. Finał odbył się w Bolonii. Studentki prezentowały swój projekt w j. angielskim. (dokładne info na stronie WSTIH - współpraca).
- Koło współorganizowało wyjazdy do Poznania na Targi Wyposażenia Hoteli i Gastronomii.
- Studentka - Paradowska Aleksandra prezentowała swój referat na Forum Studenckim (2010 r.) podczas Targów Wyposażenia Hoteli w Gdańsku.
- Ponadto, studentki Zarządu (Paulina Stańczak i Natalia Krawczyńska) brały udział w wielu projektach.

Deklaracje członkostwa ( pdf )
Kontakt e-mail: sknhig@wstih.pl

Strona wykorzystuje pliki cookie