Organizacje Studenckie - Koło Naukowe Nauk Ekonomicznych

Wersja do wydruku

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE NAUK EKONOMICZNYCH w skrócie: SKNNE

Opiekun koła: doc. dr Arkadiusz Olszewski
Przewodniczący:

Serdecznie zapraszamy na spotkania Koła Naukowego Nauk Ekonomicznych wszystkich studentów poszczególnych roczników studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

Na spotkaniach poruszamy tematy związane z ekonomią w szerokim tego słowa znaczeniu, na konkretnych przykładach poszerzamy wiedzę i ugruntowujemy umiejętności praktyczne członków Koła.

ZAPRASZAMY!

Strona wykorzystuje pliki cookie