Rekrutacja trwa! Czytaj więcej        

Pomoc dla studentów WSTiH

Drodzy Studenci
Przypominamy, że Uczelnia posiada dostępne środki finansowe pomocy materialnej i wszyscy studenci, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej lub będą potrzebować wsparcia finansowego mogą wystąpić z wnioskami o zapomogę.
Formularze wniosków są dostępne na platformie Moodle, zał. nr 9.
Wnioski można składać osobiście w dziekanacie lub skanem na adres: dziekanat@wstih.pl
Decyzje w sprawie przyznania zapomóg podejmuje Komisja stypendialna.
Jeśli macie jakiekolwiek pytanie piszcie do nas lub podejdźcie do dziekanatu.
————
Дорогие студенты
Напоминаем, что наш вуз располагает доступными финансовыми средствами, и все студенты, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации или нуждающиеся в финансовой поддержке, могут подать заявление о пособии.
Бланки заявлений доступны на платформе Moodle, приложение № 9.
Заявления можно подавать лично в деканате или в форме скана на адрес: dziekanat@wstih.pl
Решение о назначении пособия принимает Стипендиальная комиссия.
В случае возникновения вопросов можно писать нам или обратиться в деканат.

Rekrutacja 2023!

Zapisz się już teraz i skorzystaj z aktualnych promocji!

Ułatwienia