Praktyki

Wersja do wydruku

Studenci naszej Uczelni odbywają zawodowe praktyki studenckie w:

  • obiektach hotelowych,
  • pensjonatach, motelach, domach wczasowych świadczących usługi na najwyższym poziomie,
  • restauracjach i punktach gastronomicznych,
  • Ośrodkach Informacji Turystycznej,
  • w największych wyróżniających się biurach podróży, firmach przewozowych i agencjach turystycznych (krajowych i zagranicznych),
  • urzędach państwowych i samorządowych, przedsiębiorstwach i instytucjach,
  • w firmach komputerowych,
  • placówkach handlowych

Wykaz jednostek, z którymi WSTiH ma podpisane porozumienie o współpracy w zakresie praktyk studenckich.

Informacje o Praktykach realizowanych w ramach Programu ERASMUS znajdują się w zakładce Erasmus

Studenci mają także możliwość udziału w zagranicznych praktykach studenckich, organizowanych przez Uczelnię oraz indywidualnie w obiektach hotelowych, restauracjach i punktach gastronomicznych.

Regulamin praktyk  jest Załącznikiem  do procedury PS - 14 dostępnej na platformir Moodle   w zakładce Jakość WSTiH 

Procedura dotycząca organizacji, odbywania i zaliczania praktyk studenckich -PS-14 ( więcej )

Opiekun praktyk studenckich mgr Manfred Białk przyjmuje w pokoju A-09. Szczegóły na stronie "Praktyki Aktualności".
Opiekunem praktyk do Szwecji dr. hab. Jan Leśniak przyjmuje w pokoju A-09

 

Strona wykorzystuje pliki cookie