Rekrutacja

Rekrutacja krok po kroku

Nabór odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc.
1. Rejestracja
Wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ lub zapraszamy do siedziby Uczelni.
2. Opłata rekrutacyjna
Dokonaj wpłaty 85 zł tytułem opłaty rekrutacyjnej na konto uczelni (w tytule przelewu wpisz swoje imię i nazwisko):
  NUMER KONTA
   Santander Bank Polska S.A. PL 11 1090 1098 0000 0000 0905 0835 Kod SWIFT Santander Bank Polska: WBKPPLPP
   Kod BIC Santander Bank Polska: WBKPPLPP
   IBAN Sandander Bank Polska: PL + pełny numer rachunku
  Najbliższy oddział banku mieści się przy ul. Miszewskiego 12/14, 80-239 Gdańsk
3. Złożenie wymaganych dokumentów
Złóż w siedzibie Uczelni albo prześlij pocztą na adres: ul. Miszewskiego 12/13, 80-239 Gdańsk, w białej papierowej teczce:
 • Wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy, który wypełniłeś w punkcie 1
 • w przypadku studiów licencjackich kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał na miejscu do wglądu)
 • w przypadku studiów magisterskich kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał na miejscu do wglądu) oraz kserokopię dyplomu licencjackiego oraz suplementu (suplement do dyplomu wydawany jest od 2005 roku) - oryginał do wglądu
 • 1 podpisane zdjęcie legitymacyjne, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
Poprosimy o okazanie dowodu osobistego do wglądu podczas wizyty na Uczelni. Cudzoziemcy dodatkowo składają:
 • dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, legalizację dokonaną w kraju uzyskania lub w ambasadzie oraz uznanie świadectwa (w ciągu pierwszego semestru)
 • prosimy o okazanie paszportu oraz polisy ubezpieczeniowej do wglądu podczas wizyty na Uczelni
4. Decyzja
Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów i sprawdzeniu przez Uczelnię dokonania opłaty rekrutacyjnej w następnym dniu roboczym otrzymasz od Komisji Rekrutacyjnej decyzję o przyjęciu drogą mailową. Zostaniesz też poproszony o przesłanie zdjęcia podpisanego nr pesel (cudzoziemcy imieniem i nazwiskiem) w formie elektronicznej w celu wydania legitymacji elektronicznej. Szczegóły dotyczące zdjęcia TUTAJ.
5. Podpisanie umowy
Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu następuje podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia. Wzór umowy dostępny TUTAJ