Formularz zgłoszenia na kurs

Kursy
Dane osobowe
Adres zameldowania
Dane kontaktowe
Praca-Nauka
Proszę o wystawienie faktury dla
Zgoda

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych formularzu zgłoszeniowym przez WSTiH w celach statutowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.). Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że WStiH jest administratorem danych osobowych i że przysługuje mi prawo wglądu do danych osobowych i ich poprawiania.

Regulamin kursów

Zgłoszenie na kurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Strona wykorzystuje pliki cookie