Karta Zgłoszenia Na Kurs Stacjonarny - I

Kursy
Dane osobowe
Adres zameldowania
Dane kontaktowe
Praca-Nauka
Proszę o wystawienie rachunku dla
Zgoda

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych na karcie zgłoszenia dla potrzeb niezbędnych do działalności statutowej WSTiH (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)

Strona wykorzystuje pliki cookie