Rekrutacja - Studia I Stopnia

Wersja do wydruku

KRYTERIA PRZYJĘĆ

I. Nie ma egzaminu wstępnego i kwalifikacji punktowej, a o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń aż do wyczerpania limitu przyjęć.

II. Wymagane dokumenty:

 • świadectwo dojrzałości, które zostanie zwrócone po poświadczeniu przez Uczelnię jego kopii
 • ksero dowodu osobistego
 • ankieta personalna kandydata - można wygenerować z systemu e-rekrutacja lub wypełnić na miejscu w dziale rekrutacji Uczelni, (pdf)       
 • dwie aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiazujacymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej

Prosimy o rekrutację on-line: https://e-uczelnia.wstih.pl/erekrutacja/

Wygenerowane w rekrutacji on-line i podpisane dokumenty należy dostarczyć do działu Rekrutacji WSTiH lub przesłać pocztą na adres Uczelni: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, ul. ks. L. Miszewskiego 12/13, 80-239 Gdańsk-Wrzeszcz

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia należy dostarczyć do dziekanatu podpisaną i parafowaną na każdej stronie umowę o studiowanie w WSTiH wraz z podpisanym załącznikiem (2 egzemplarze).
Umowy można wcześniej wygenerować w rekrutacji on-line lub pobrać na stronie: 
dla studiujacych w jęz. polskim (pdf)
dla studiujących w jęz. angielskim obywateli polskich (pdf)

Kandydatów spoza granic RP prosimy o przejście do zakładki "Dla Cudzoziemców" - w menu po lewej stronie

PŁATNOŚCI

STUDIA w JĘZYKU POLSKIM:

I. Opłata rekrutacyjna w roku akademickim 2018/2019 wynosi 300 zł (opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi)

Promocje (wybierz najkorzystniejszą dla siebie - promocje nie sumują się):

 • Dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych o profilu turystycznym, hotelarskim lub gastronomicznym opłata rekrutacyjna objęta jest ulgą 100 zł i wynosi 200 zł - korzystając z tej ulgi należy dołączyć do dokumentów kserokopię świadectwa ukończenia szkoły
 • Dla osób, które dokonały rekrutacji on-line za pośrednictwem naszej strony opłata rekrutacyjna objęta jest ulgą 100 zł i wynosi 200 zł.

II. Czesne
     1. studia stacjonarne                                  2.300 zł/semestr

     2. studia niestacjonarne: 

 • w trybie weekendowym, IOZ, ITS                 2.300 zł/semestr
 • w trybie e-learning                                      2.400 zł/semestr

Uczelnia umożliwia rozłożenie czesnego za semestr na 3 raty i 5 rat w semestrze - wysokość rat i terminy płatności w zakładce "Opłaty"

III. Wydanie legitymacji studenckiej – 5 zł,

STUDIA w JĘZYKU ANGIELSKIM:
I. Opłata rekrutacyjna w roku akademickim 2017/2018 wynosi 450 zł

II. Czesne

 1. studia stacjonarne                             8.800 zł/rok
 2. studia niestacjonarne (e-learning)         8.400 zł/rok

Uczelnia umożliwia rozłożenie czesnego za semestr na raty - wysokość rat i terminy płatności w zakładce "Opłaty"

III. Wydanie legitymacji studenckiej – 5 zł,

STUDIA w JĘZYKU ROSYJSKIM:

I. Opłata rekrutacyjna w roku akademickim 2018/2019 wynosi 400 zł (opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi)

Promocje!

Dla osób, które dokonały rekrutacji on-line za pośrednictwem naszej strony opłata rekrutacyjna objęta jest ulgą 100 zł i wynosi 300 zł.

II. Czesne
studia stacjonarne                             9000 zł/rok
studia niestacjonarne                         9000 zł/rok

Внимание, абитуриенты!
В новом учебном году 2018/2019 мы предлагаем Вам совершенно уникальный продукт – обучение на русском языке!
Данная программа была разработана специально для тех студентов, чей уровень польского языка не позволяет пройти полноценное обучение на этом языке.
Большое количество часов польского языка на первом курсе гарантирует в дальнейшем возможность перевестись на второй курс и обучаться уже на польском языке. Остальные предметы на первом курсе преподаватели будут вести на русском языке.

W roku akademickim 2018/2019 oferujemy studia w języku rosyjskim.
Studia te dedykujemy głównie kandydatom posługującym się językiem polskim w stopniu niewystarczającym do podjęcia nauki w tym języku.
Zwiększona liczba zajęć polskiego na pierwszym roku daje możliwość dalszego kształcenia w języku polskim.

Promocje !

PROGRAM REKOMENDACYJNY „POLECAJ i ZYSKUJ NIŻSZE CZESNE”

 • Student WSTiH w Gdańsku (Polecający), który zachęci do studiowania w WSTiH osobę nie będącą  studentem tej uczelni, otrzyma 200 zł zniżki od kwoty wnoszonej opłaty za studia, zgodnie z wybranym systemem, od roku uzyskania uprawnienia, do końca studiów.

ZNIŻKA DLA ABSOLWENTA WSTiH

 • Absolwenci studiów I stopnia WSTiH podejmujący studia II stopnia w WSTiH zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej 
 • Absolwenci studiów I stopnia WSTiH podejmujący studia II stopnia w WSTiH otrzymują zniżkę w czesnym w wysokości 10% za każdy (I,II,III) semestr studiów magisterskich, razem 30% jednej opłaty semestralnej w ciągu 3 semestrów.

III. Wydanie legitymacji studenckiej – 5 zł,

INFORMACJE
Szczegółowych informacji na temat przyjęcia na studia udziela i zapisy przyjmuje Dział Rekrutacji Uczelni:
tel.: (058) 521-86-20
       (058) 520-26-14 wewn.159
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, 80-239 Gdańsk-Wrzeszcz ul. ks. L. Miszewskiego 12/13

Godziny otwarcia Rekrutacji:
od poniedziałku do czwartku:  9.00 - 15.00

NR KONTA
Opłaty można wpłacać na konto:
Santander Bank Polska S.A.
PL 11 1090 1098 0000 0000 0905 0835

ARCHIWUM

UMOWA STUDIA I STOPNIA 2016.pdf

Strona wykorzystuje pliki cookie