Rekrutacja - Studia II Stopnia

Wersja do wydruku

KRYTERIA PRZYJĘĆ

I.  Na studia II stopnia zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej są absolwenci Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku studiów I stopnia kontynuujący naukę w WSTiH na studiach II stopnia.

II. Absolwent studiów pierwszego lub drugiego stopnia uczelni o kierunku innym niż Turystyka i Rekreacja może podjąć studia drugiego stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja jeżeli uzupełni braki kompetencyjne zaliczając zajęcia w wymiarze nieprzekraczającym 12 punktów ECTS. Zajęciami tymi są:

 • Podstawy turystyki  4 punkty ECTS
 • Rekreacja   3 punkty ECTS
 • Obsługa ruchu turystycznego   5 punktów ECTS

Zaliczenie z ww. przedmiotów może odbywać się w ciągu pierwszego roku studiów II stopnia za dodatkową opłatą równą 80,- zł za 1 punkt ECTS. (Załącznik 3 do Umowy - link)

III. Wymagane dokumenty:

 • świadectwo dojrzałości, które zostanie zwrócone po poświadczeniu przez Uczelnię jego kopii
 • dyplom ukończenia studiów wyższych i suplement do dyplomu, który zostanie zwrócony po poświadczeniu przez Uczelnię jego kopii
 • ksero dowodu osobistego
 • ankieta personalna kandydata - można wypełnić na miejscu w dziale rekrutacji Uczelni (pdf)
 • dwie aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej

Wypełnione i podpisane dokumenty należy dostarczyć do działu Rekrutacji w Uczelni lub przesłać pocztą na adres Uczelni: WSTiH 80-239 Gdańsk-Wrzeszcz ul. ks. L. Miszewskiego 12/13.

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia należy dostarczyć do dziekanatu podpisaną i parafowaną na każdej stronie umowę o studiowanie w WSTiH wraz z podpisanym załącznikiem (2 egzemplarze).
Umowa do wglądu:
dla studiujacych w jęz. polskim (pdf)
dla studiujących w jęz. angielskim obywateli polskich (pdf)
 

PŁATNOŚCI
STUDIA w JĘZYKU POLSKIM
I. Opłata rekrutacyjna w roku akademickim 2018/2019 wynosi 300 zł. 

 • Absolwenci WSTiH w Gdańsku są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.
 • Dla osób, które dokonały rekrutacji on-line za pośrednictwem naszej strony opłata rekrutacyjna objęta jest ulgą 100 zł i wynosi 200 zł.

II. Czesne za semestr:

  1. studia stacjonarne                                          2.300,- zł
 
  2. studia niestacjonarne:  

 • w trybie weekendowym, ITS i IOZ                 2.300,- zł
 • w trybie e-learning                                       2.400,- zł

Absolwenci studiów I stopnia w WSTiH w Gdańsku podejmujący studia II stopnia w WSTiH otrzymują zniżkę w czesnym w wysokości 10% za każdy (I,II,III) semestr studiów magisterskich, razem 30% jednej opłaty semestralnej w ciągu 3 semestrów.

Uczelnia umożliwia rozłożenie czesnego za semestr na 3 raty lub 5 rat w semestrze - wysokość rat i terminy płatności w zakładce "Opłaty"
 

III. Wydanie legitymacji studenckiej – 5 zł,

STUDIA w JĘZYKU ROSYJSKIM:

I. Opłata rekrutacyjna w roku akademickim 2018/2019 wynosi 400 zł (opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi)

Promocje!

Dla osób, które dokonały rekrutacji on-line za pośrednictwem naszej strony opłata rekrutacyjna objęta jest ulgą 100 zł i wynosi 300 zł.

II. Czesne
studia stacjonarne                             9000 zł/rok
studia niestacjonarne                         9000 zł/rok

Promocje !

PROGRAM REKOMENDACYJNY „POLECAJ i ZYSKUJ NIŻSZE CZESNE”

 • Student WSTiH w Gdańsku (Polecający), który zachęci do studiowania w WSTiH osobę nie będącą  studentem tej uczelni, otrzyma 200 zł zniżki od kwoty wnoszonej opłaty za studia, zgodnie z wybranym systemem, od roku uzyskania uprawnienia, do końca studiów.

ZNIŻKA DLA ABSOLWENTA WSTiH

 • Absolwenci studiów I stopnia WSTiH podejmujący studia II stopnia w WSTiH zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.
 • Absolwenci studiów I stopnia WSTiH podejmujący studia II stopnia w WSTiH otrzymują zniżkę w czesnym w wysokości 10% za każdy (I,II,III) semestr studiów magisterskich, razem 30% jednej opłaty semestralnej w ciągu 3 semestrów.

III. Wydanie legitymacji studenckiej – 5 zł,

STUDIA w JĘZYKU ANGIELSKIM
I. Opłata rekrutacyjna w roku akademickim 2017/2018 wynosi 450 zł

II. Czesne

1. studia stacjonarne                              8.800 zł/rok
2. studia niestacjonarne (e-learning)          8.400 zł/rok

Uczelnia umożliwia rozłożenie czesnego za semestr na raty - wysokość rat i terminy płatności w zakładce "Opłaty"

III. Wydanie legitymacji studenckiej – 5 zł,

INFORMACJE

Szczegółowych informacji na temat rekrutacji udziela i zapisy przyjmuje Rekrutacja Uczelni;
tel.: (058) 521-86-20
       (058) 520-26-14 wew.159
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, 80-239 Gdańsk-Wrzeszcz ul. ks. L. Miszewskiego 12/13

Godziny otwarcia Rekrutacji:
od poniedziałku do czwartku:   09.00 - 15.00
                                                                 

NR KONTA
Opłaty można wpłacać na konto:
Santander Bank Polska S.A.
Kod SWIFT Santander Bank Polska: WBKPPLPP
Kod BIC Santander Bank Polska: WBKPPLPP
IBAN Sandander Bank Polska: PL + pełny numer rachunku

PL 11 1090 1098 0000 0000 0905 0835

ARCHIWUM
UMOWA STUDIA II STOPNIA 2016.pdf

Strona wykorzystuje pliki cookie