Rekrutacja trwa! Czytaj więcej        

STUDIA I STOPNIA
(stacjonarne i niestacjonarne)

KIERUNEK: TURYSTYKA I REKREACJA

Międzynarodowy biznes turystyczny

Turystyka zdrowotna

Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii

Management in the Hospitality Industry

Czesne wynosi: 2300 zł /semestr

Oferujemy korzystne bonifikaty oraz elastyczność w zakresie płaconych rat. Szczegółowe zasady dostępne są tutaj: OPŁATY

FORMA STUDIÓW

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Nazwy “studia stacjonarne” i “studia niestacjonarne” zostały wprowadzona ustawą “Prawo o szkolnictwie wyższym” i dotyczą formy studiowania. “Studia stacjonarne” to studia zwykle dotychczas nazywane studiami dziennymi, a “studia niestacjonarne” to studia obejmujące dotychczasowe studia odbywające się w trybie wieczorowym i zaocznym, e-learningowym.

Studia stacjonarne

Studia I stopnia stacjonarne trwają 3 lata (6 semestrów). Zajęcia odbywają się przez 5 dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku zgodnie z obowiązującym planem studiów i rozkładem zajęć.

Studia niestacjonarne:

Studia I stopnia niestacjonarne  trwają 3 lata (6 semestrów). Studiowanie przebiega w trybach:

Weekendowy
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
IOZ (indywidualna organizacja zajęć)
Przeznaczone są głównie dla osób mieszkajacych poza granicami kraju oraz zatrudnionymi w branży turystycznej,gdzie praca wykonywana jest zarówno w dni robocze jak i weekendy. Terminy spotkań są ustalane indywidualnie.Egzaminy i zaliczenia odbywaja się zgodnie z terminami ustalonymi dla całego rocznika.
Indywidualny Tok Studiów
Indywidualny tok studiów - tryb ten daje studentowi możliwość swobodnego, indywidualnego kontaktu z Uczelnią i nie koliduje z jego obowiązkami zawodowymi. Proponowane tryby studiowania w WSTiH pozwalają skrócić okres studiów o jeden semestr, a studentowi zapewniają indywidualną opiekę wyznaczonego przez Uczelnię wykładowcy (Tutora). Tryb ten jest skierowny głównie do osób z doświadczeniem zawodowym w branży turystycznej.
E-learning
E-learning - regularne kształcenie zdalne z wykorzystaniem specjalnej platformy. 60 % zajęć prowadzonych jest za pośrednictwem platformy e-learningowej, a 40% zajęć odbywa się w formie bezpośredniego kontaktu ze studentem (ćwiczenia). Przewidywane są 3 zjazdy kilkudniowe w ciągu roku akademickiego (we wrześniu, lutym i czerwcu).

Niespotykana, przyjazna atmosfera.

Studenci cenią WSTiH nie tylko za jakość kształcenia, ale także za panującą atmosferę. Studenci cenią WSTiH nie tylko za jakość kształcenia, ale także za panującą atmosferę.
Ułatwienia