INFORMACJA O KREDYTACH STUDENCKICH W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

Wersja do wydruku

Informacje opracowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

Prawo do otrzymania kredytów mają studenci, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.), będący osobami cywilnymi, pod warunkiem, że rozpoczęli studia wyższe przed ukończeniem 25 roku życia. O kredyt mogą ubiegać się również kandydaci na studia, z tym że aby podpisać umowę kredytową muszą potwierdzić w banku status studenta.

Terminy składania w bankach wniosków o udzielenie niskooprocentowanych kredytów studenckich - od 15 lipca do 20 października 2018 r.

Banki przyjmujące wnioski:
PKO Bank Polski S.A.,
Bank PEKAO S.A.,
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

Miesięczna rata kredytu studenckiego w roku akademickim 2018/2019 wynosi:
600 zł – rata podstawowa,
800 zł albo 1000 zł – rata podwyższona,
400 zł – rata obniżona.

Szczegółowe informacje w linkach:

1) kredyty studenckie w roku akademickim 2018/2019:
https://www.nauka.gov.pl/kredyty-studenckie/informacja-o-kredytach-stude...

2) umorzenie kredytów studenckich - zasady:
https://www.nauka.gov.pl/kredyty-studenckie/umorzenia-kredytow-studencki...

Strona wykorzystuje pliki cookie