Studenci - Proseminaria Licencjackie

Wersja do wydruku

Studenci - Proseminaria

Na początku V semestru studiów I stopnia zostaną przeprowadzone zapisy na proseminaria. Proseminaria te oferowane są odrębie dla każdej specjalności.

Tabela () podaje nauczycieli akademickich, którzy rozpoczną proseminaria w bieżącym roku akademickim i na których proseminaria odbędą się zapisy. Liczba studentów na każdym proseminarium jest ograniczona. Jeżeli okaże się, że na dane proseminarium liczba chętnych jest większa niż limit, to pierwszeństwo maja studenci o wyższej średniej ocen za studia.
Szczegóły dotyczące profilów poszczególnych proseminariów znajdują się na platformie edukacyjnej Moodle (wejście ze strony głównej WSTiH, niezbędne założenie konta).
Informacje dotyczące procedury zapisów na proseminaria znajdują się w zakładce Studenci/Procedury Systemu Zarządzania Jakością/Prosedura PS-7

Strona wykorzystuje pliki cookie