Studenci - Stypendia

Wersja do wydruku

UWAGA!!!
Wnioski o przyznanie stypendium wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami należy złożyć do 15 października 2017 r. w Rekrutacji WSTiH (pok. A-05).

Stypendia na semestr letni przyznawane będą na podstawie dokumentów złożonych w semestrze zimowym.

Wnioski o stypendium znajdują się w zakładkach na poszczególne ich rodzaje (wniosek o zapomogę przy stypendium socjalnym)
Informujemy, że świadczenia pomocy materialnej pochodzące z budżetu państwa korzystają ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 40 (Dz. U. Nr 14 poz. 176 z 2000r., z późn. zm.)

Od 2015r. obowiązuje nowy Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSTiH w Gdańsku.

  • Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów (pdf)

WYPŁATA STYPENDIUM:
Wypłata świadczeń z funduszu pomocy materialnej dokonywana będzie wyłącznie na wskazany przez studenta rachunek bankowy.

Jednocześnie przypominamy o terminowym regulowaniu należności z tytułu opłaty czesnego.

Strona wykorzystuje pliki cookie