Studenci - Stypendia - Rektora Dla Najlepszych Studentów

Wersja do wydruku

UWAGA!!!
Wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów należy złożyć do 15 października 2017 r.

Stypendia na semestr letni przyznawane będą na podstawie art. 174 ust.4 i art. 181 ust.1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz dokumentów złożonych w semestrze zimowym.
Stypendium rektora dla najlepszych studentów dotyczy wyników osiągniętych w roku akademickim 2016/2017. O stypendium może starać się student, który zakończył rok studiów w terminie przewidzianym w regulaminie studiów i uzyskał średnią ocen co najmniej 4,60 (finalnie dolny próg wymaganej średniej może być wyższy - zależny jest od liczby złożonych wniosków).

Ustawa nakłada na studenta obowiązek wnioskowania o stypendium rektora dla najlepszych studentów - za wyniki w nauce, za wyniki w sporcie, za osiągnięcia naukowe:
- wzór wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów - (pdf)

Absolwenci studiów I stopnia kontynuujący naukę na studiach II stopnia (magisterskich) mają możliwość otrzymania stypendium retora dla najlepszych studentów już od I semestru po przedstawieniu z dziekanatu zaświadczenia o średniej za ostatni rok studiów.

Strona wykorzystuje pliki cookie