Studenci - Stypendia - Stypendia Prezydenta Miasta Gdańska i miasta Gdynia

Wersja do wydruku

Uwaga!
Jeszcze do 15 października trwa nabór wniosków  w ramach 3 konkursów na stypendia ufundowane przez Prezydenta Miasta Gdańska.

Kto może złożyć wniosek?

- mieszkańcy Gdańska zameldowani na pobyt stały co najmniej od 3 lat, którzy studiują na jednej z trójmiejskich uczelni wyższych w trybie stacjonarnym i legitymują się osiągnięciami lub pracą na rzecz Gdańska.

Stypendia Prezydenta Miasta Gdańska, o które w roku 2018 mogą ubiegać się studenci:

  1. roczne stypendium naukowe Prezydenta Miasta Gdańsk - stypendium naukowe przyznawane studentom, którzy w swoim dorobku posiadają prace i osiągnięcia tematycznie związane z Gdańskiem lub prowadzą działalność na rzecz Gdańska, zaliczyli w terminie przynajmniej drugi rok studiów stacjonarnych i w ciągu tych lat nauki mieli średnią ocen nie niższą niż 4,9;
  2. jednorazowe stypendium Prezydenta Miasta Gdańska na studia zagraniczne - stypendium na studia zagraniczne może otrzymać student aktualnie studiujący na jednej z trójmiejskich uczelni, który zaliczył pierwszy rok studiów i otrzymał zaproszenie lub skierowanie na studia zagraniczne (w trakcie trwania studiów stacjonarnych) albo kontynuuje naukę w szkole wyższej za granicą;
  3. jednorazowe stypendium Prezydenta Miasta Gdańska za wybitne osiągnięcia - stypendium za wybitne osiągnięcia jest przyznawane studentowi szkoły wyższej, który posiada znaczące osiągnięcia wykraczające tematycznie poza program nauczania szkoły wyższej, zaliczył co najmniej drugi rok studiów.

Szczegółowe informacje dotyczące każdego z wymienionych konkursów można znaleźć na stronie internetowej gdansk.pl. 

Źródło: www.gdansk.pl

https://drg.pomorskie.eu/-/stypendia-prezydenta-miasta-gdanska

Strona wykorzystuje pliki cookie