Studenci - Stypendia - Stypendium Marszałka

Wersja do wydruku

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów  za osiągnięcia naukowe, artystyczne oraz sportowe dla studentów na rok akademicki 2018/2019, którzy są mieszkańcami województwa pomorskiego. Gorąco zachęcamy studentów z Państwa
uczelni, którzy spełniają warunki Regulaminu, do aplikowania o stypendium do dnia 24 października 2018 roku.

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów  - mieszkańców województwa pomorskiego wraz ze szczegółowymi informacjami oraz wymaganymi do złożenia wzorami formularzy dostępne są na stronie
https://drg.pomorskie.eu/stypendia-dla-studentow

W roku akademickim 2018/2019 maksymalna wysokość stypendium wynosi 380 zł miesięcznie i przyznawane jest Studentowi:

  • na okres do 9 miesięcy;
  • posiadającemu średnią ocen nie mniej niż 90% średniej możliwej do uzyskania na danym kierunku;
  • za osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub sportowe;
  • kształcącemu się na studiach pierwszego stopnia albo jednolitych studiach magisterskich lub studiach drugiego stopnia (uczelnie publiczne i niepubliczne);
  • mieszkańcowi województwa pomorskiego – weryfikacja na podstawie oświadczenia

Z poważaniem

Monika Radziszewska
Starszy Inspektor
Referat Rozwoju Innowacji
Departament Rozwoju Gospodarczego
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Długi Targ  8-10, 80-828 Gdańsk
tel.: (58) 32 68 712, fax: (58) 32 68 303

Strona wykorzystuje pliki cookie