;

Komunikacja wizerunkowa i e-biznes w branży HoReCa

STUDIA LICENCJACKIE

Komunikacja wizerunkowa i e-biznes w branży HoReCa

Unikatowa w skali kraju specjalność  przygotowuje do pracy w prężnie rozwijającym się e-biznesie!

Cel studiów

Przygotowanie kadry w sektorze public relations, communication design, brandingu oraz prowadzeniu e-biznesu w branży hotelarsko-gastronomicznej.

Profil absolwenta

Ta unikatowa w skali kraju specjalność kształci przyszłe kadry projektujące komunikację na różnych polach w sektorze hotelarsko-gastronomicznym oraz przygotowuje do pracy w prężnie rozwijającym się e-biznesie. Absolwenci znajdą pracę w działach marketingu, komunikacji społecznej i marketingowej korporacji oraz biur podróży. Ponadto będą mogli wykazać swoje umiejętności jako rzecznicy prasowi, doradcy wizerunkowi, w agencjach communication design, public relations oraz brandingowych, a także w studiach projektowych, mediach tradycyjnych i elektronicznych, domach mediowych oraz agencjach badań rynku. Nieodzownym atrybutem absolwenta będą uzyskane umiejętności coachingowe, które są ważnym elementem prawidłowej współpracy z klientem.

Kadra

Specjalność realizowana jest we współpracy z przedstawicielami rynku i projektantami, w odniesieniu do europejskich i światowych wzorców i sposobów kształcenia w zakresie e-biznesu i komunikacji wizerunkowej.

Przedmioty specjalnościowe

 • E-biznes
 • Techniki audiowizualne w promocji turystycznej
 • Metody prezentacji osobistej
 • Komunikacja społeczna i międzykulturowa
 • Ocena jakości usług hotelarskich i gastronomicznych
 • Komunikacja wizerunkowa
 • Organizacja i zarządzanie mediami
 • Grafika komputerowa
Studenci tej specjalności odbywają też następujące zajęcia wspólne dla wszystkich:

Przedmioty ogólne:

 • Rachunek kosztów
 • Spotkanie z ekspertami
 • Biznesplan
 • Kontrola wewnętrzna i complence
 • Etykieta biznesu
 • Zarządzanie kanałami sprzedaży
 • Techniki komunikacji i argumentacji
 • Zarządzanie talentami
 • Język angielski
 • Język hiszpański lub język norweski

Przedmioty kierunkowe:

 • Bezpieczeństwo w turystyce z elementami zarządzania kryzysowego
 • Zero Waste w branży turystycznej
 • Techniki informacyjno- komunikacyjne w turystyce
 • Badania usług turystycznych
 • Produkt turystyczny
 • Regiony i atrakcje turystyczne
 • Zarządzanie dostępnością w turystyce
 • Marketing usług hotelarsko-gastronomicznych
 • Kulinarne dziedzictwo regionów
 • Prawo w turystyce i HoReCa
 • Media społecznościowe w biznesie turystycznym

STUDIA LICENCJACKIE

Komunikacja wizerunkowa i e-biznes w branży HoReCa

Sposób organizacji

Studenci wybierają specjalność pod koniec drugiego semestru studiów.

Rozpoczęcie studiów: rekrutacja trwa

Kontakt i informacje

Wszelkie pytania prosimy kierować:
e-mail: rekrutacja@wstih.pl
tel. 58 521-86-20
od poniedziałku do piątku w godz.: 9.00 – 15.00
Opłaty należy wpłacać na konto:
Santander Bank Polska S.A.
PL 11 1090 1098 0000 0000 0905 0835
(w tytule prosimy podać imię i nazwisko kandydata)

Ułatwienia