Międzynarodowy Biznes Turystyczny

STUDIA LICENCJACKIE

MIĘDZYNARODOWY BIZNES TURYSTYCZNY

Zostań specjalistą turystyki o znaczeniu międzynarodowym!

Cel studiów

Specjalność ta umożliwia uzyskanie szerokiej wiedzy na temat zjawisk związanych z rozwojem turystyki w ujęciu globalnym. Międzynarodowy charakter fenomenu turystyki zostanie ukazany od strony finansowej i kulturowej.

Profil uczestnika

Absolwenci tej specjalności mogą być poszukiwani przez międzynarodowe firmy zajmujące się turystyką. Zdobyte wykształcenie jest też bazą do umiejętnego budowania produktów turystycznych na rynku międzynarodowym.

Do przedmiotów specjalnościowych należą:

 • Skandynawski model turystyki zrównoważonej
 • Rynek turystyki międzynarodowej
 • Modele biznesowe w hotelarstwie w UE
 • Międzynarodowy ruch lotniczy
 • Międzynarodowe Organizacje Turystyczne
 • Nowoczesne biuro podróży
 • Turystyka w światowej gospodarce morskiej
 • Zarządzanie różnorodnością kulturową w turystyce
 • Rynek wschodni w turystyce
 • Międzynarodowe rozliczenia finansowe
 • Badania w międzynarodowym biznesie turystycznym

Zajęcia

W trakcie zajęć nacisk jest kładziony na praktyczne wykorzystanie wiedzy do kreowania produktów turystyki międzynarodowej z uwzględnieniem różnic kulturowych pomiędzy uczestnikami ruchu turystycznego. Wykładowcami są osoby związane z poszczególnymi aspektami międzynarodowego biznesu turystycznego.

Studenci tej specjalności odbywają też następujące zajęcia wspólne dla wszystkich:

Przedmioty ogólne:

 • Zarządzanie, Informatyka w studiowaniu,
 • Spotkania z biznesem,
 • Podstawy prawa,
 • Zarządzanie marketingowe,
 • Ekonomia,
 • Nowoczesne narzędzia informatyczne,
 • Anatomia i fizjologia,
 • Ochrona własność intelektualnej,
 • Podstawy rachunkowości,
 • Bankowość i finanse,
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu,
 • Przedsiębiorczość,
 • Kulturoznawstwo,
 • Podstawy analizy finansowej,
 • Historia architektury i sztuki,
 • Negocjacje, Badania rynku,
 • Technologie informacyjne,
 • Język angielski

Przedmioty kierunkowe:

 • Zagrożenia zdrowotne w turystyce,
 • Podstawy turystyki,
 • Podstawy hotelarstwa,
 • Socjologia turystyki,
 • Ekonomika turystyki ,
 • Podstawy gastronomii,
 • Rekreacja,
 • Obsługa ruchu turystycznego,
 • Pilotaż turystyczny,
 • Ochrona środowiska,
 • Geografia turystyczna,
 • Turystyka morska,
 • Zarządzanie projektami w turystyce,
 • Prawo turystyczne,
 • Zarządzanie funduszami unijnymi w turystyce

STUDIA LICENCJACKIE

Międzynarodowy Biznes Turystyczny

Sposób organizacji

Studenci wybierają specjalność pod koniec drugiego semestru studiów.

Rozpoczęcie studiów: rekrutacja trwa

Kontakt i informacje

Wszelkie pytania prosimy kierować:
e-mail: rekrutacja@wstih.pl
tel. 58 521-86-20
 od poniedziałku do piątku w godz.: 9.00 – 15.00
Opłaty należy wpłacać na konto:
Santander Bank Polska S.A.
PL 11 1090 1098 0000 0000 0905 0835
(w tytule prosimy podać imię i nazwisko kandydata)