Rekrutacja trwa! Czytaj więcej        

Turystyka wiejska

STUDIA LICENCJACKIE

Turystyka Wiejska

Zostań specjalistą turystyki na terenach wiejskich!

Cel kursu

Specjalność ta umożliwia uzyskanie szerokiej wiedzy na temat różnych wyzwań i możliwości związanych turystyką na terenach wiejskich. Wbrew powszechnej opinii jest to temat szerszy niż agroturystyka i pozwala na wykorzystanie wielu aspektów urokliwych terenów poza miastem.

Profil uczestnika

Absolwenci tej specjalności będą posiadały wiedzę na temat możliwości rozwinięcia działalności agroturystycznej oraz innych form turystyki na terenach wiejskich.
Wykładowcami są osoby związane z wieloma aspektami turystyki wiejskiej. W trakcie zajęć praktycznych studenci zapoznają się z wiedzą dotyczącą aktywizacji działalności gospodarczej poza miastem.

Przedmioty specjalnościowe

 • istota turystyki wiejskiej,
 • tworzenie produktu turystycznego,
 • rola samorządu w rozwoju turystyki w gminie i regionie,
 • baza noclegowa na terenach wiejskich,
 • profesjonalna obsługa klienta,
 • uwarunkowania prawne w turystyce wiejskiej,
 • bezpieczeństwo żywienia gości,
 • przykłady dobrych praktyk w gminach,
 • zarządzanie i marketing w turystyce wiejskiej,
 • źródła finansowania działalności,
 • różne formy przedsiębiorczości na obszarach wiejskich,
 • kształtowanie krajobrazu.

Wykładowcy

Doświadczeni praktycy, którzy z sukcesami czerpią korzyści z rozwoju turystyki na terenach wiejskich.

Patronat

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

Studenci tej specjalności odbywają też następujące zajęcia wspólne dla wszystkich:

Przedmioty ogólne:

 • Zarządzanie, Informatyka w studiowaniu,
 • Spotkania z biznesem,
 • Podstawy prawa,
 • Zarządzanie marketingowe,
 • Ekonomia,
 • Nowoczesne narzędzia informatyczne,
 • Anatomia i fizjologia,
 • Ochrona własność intelektualnej,
 • Podstawy rachunkowości,
 • Bankowość i finanse,
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu,
 • Przedsiębiorczość,
 • Kulturoznawstwo,
 • Podstawy analizy finansowej,
 • Historia architektury i sztuki,
 • Negocjacje, Badania rynku,
 • Technologie informacyjne,
 • Język angielski

Przedmioty kierunkowe:

 • Zagrożenia zdrowotne w turystyce,
 • Podstawy turystyki,
 • Podstawy hotelarstwa,
 • Socjologia turystyki,
 • Ekonomika turystyki ,
 • Podstawy gastronomii,
 • Rekreacja,
 • Obsługa ruchu turystycznego,
 • Pilotaż turystyczny,
 • Ochrona środowiska,
 • Geografia turystyczna,
 • Turystyka morska,
 • Zarządzanie projektami w turystyce,
 • Prawo turystyczne,
 • Zarządzanie funduszami unijnymi w turystyce

STUDIA LICENCJACKIE

Turystyka Wiejska

Sposób organizacji

Studenci wybierają specjalność pod koniec drugiego semestru studiów.

Rozpoczęcie: rekrutacja trwa

Warunki ukończenia kursu
Kontakt i informacje

Wszelkie pytania prosimy kierować:
e-mail: rekrutacja@wstih.pl
tel. 58 521-86-20
 od poniedziałku do piątku w godz.: 9.00 – 15.00
Opłaty należy wpłacać na konto:
Santander Bank Polska S.A.
PL 11 1090 1098 0000 0000 0905 0835
(w tytule prosimy podać imię i nazwisko kandydata)

Rekrutacja online 2023/2024

Ułatwienia