Turystyka zdrowotna z dietetyką

STUDIA LICENCJACKIE

TURYSTYKA ZDROWOTNA Z DIETETYKĄ

Zostań specjalistą w dynamicznie rozwijającej się branży!

Cel studiów

Specjalność ta umożliwia uzyskanie szerokiej wiedzy na temat różnych przejawów turystyki zdrowotnej. Zważając, że elementem oferty turystyki zdrowotnej jest zdrowa żywność, program jest poszerzony o elementy dietetyki.

Profil uczestnika

Absolwenci tej specjalności znajdą pracę jako osoby zarządzające strefą spa w hotelarstwie, czy też pozyskujące pacjentów zagranicznych lub zajmujące się marketingiem medycznym.

Do przedmiotów specjalnościowych należą:

 • Nauka o żywności i żywienie człowieka
 • Produkty turystyki zdrowotnej
 • Dieta jako element produktu turystyki zdrowotnej
 • Organizacja turystyki zdrowotnej
 • SPA & Wellness
 • Marketing medyczny
 • Wyposażenie obiektów SPA & Wellness
 • Zabiegi balneologiczne
 • Komunikacja medyczna
 • Funkcjonowanie uzdrowiska

Opiekun studiów

Wykładowcami są osoby związane z różnymi obszarami turystyki zdrowotnej, czyli uzdrowiskowej, medycznej oraz spa i wellness. W trakcie zajęć praktycznych studenci zapoznają się z wiedzą dotyczącą popularnych zabiegów w zakresu odnowy biologicznej, poznają tajniki turystyki medycznej.

Studenci tej specjalności odbywają też następujące zajęcia wspólne dla wszystkich:

Przedmioty ogólne:

 • Zarządzanie, Informatyka w studiowaniu,
 • Spotkania z biznesem,
 • Podstawy prawa,
 • Zarządzanie marketingowe,
 • Ekonomia,
 • Nowoczesne narzędzia informatyczne,
 • Anatomia i fizjologia,
 • Ochrona własność intelektualnej,
 • Podstawy rachunkowości,
 • Bankowość i finanse,
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu,
 • Przedsiębiorczość,
 • Kulturoznawstwo,
 • Podstawy analizy finansowej,
 • Historia architektury i sztuki,
 • Negocjacje, Badania rynku,
 • Technologie informacyjne,
 • Język angielski

Przedmioty kierunkowe:

 • Zagrożenia zdrowotne w turystyce,
 • Podstawy turystyki,
 • Podstawy hotelarstwa,
 • Socjologia turystyki,
 • Ekonomika turystyki ,
 • Podstawy gastronomii,
 • Rekreacja,
 • Obsługa ruchu turystycznego,
 • Pilotaż turystyczny,
 • Ochrona środowiska,
 • Geografia turystyczna,
 • Turystyka morska,
 • Zarządzanie projektami w turystyce,
 • Prawo turystyczne,
 • Zarządzanie funduszami unijnymi w turystyce

STUDIA LICENCJACKIE

Turystyka zdrowotna z dietetyką

Sposób organizacji

Studenci wybierają specjalność pod koniec drugiego semestru studiów.

Rozpoczęcie studiów: rekrutacja trwa

Kontakt i informacje

Wszelkie pytania prosimy kierować:
e-mail: rekrutacja@wstih.pl
tel. 58 521-86-20
od poniedziałku do piątku w godz.: 9.00 – 15.00
Opłaty należy wpłacać na konto:
Santander Bank Polska S.A.
PL 11 1090 1098 0000 0000 0905 0835
(w tytule prosimy podać imię i nazwisko kandydata)