;

Zarządzanie w gastronomii z dietetyką

STUDIA LICENCJACKIE

Zarządzanie w gastronomii z dietetyką

Wiedza z zarządzania,  gastronomii oraz dietetyki  w trakcie jednych studiów!

Cel studiów

Specjalność ta umożliwi zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych niezbędnych do zarządzania i prowadzenia obiektów związanych ze świadczeniem usług gastronomicznych. Ponadto absolwenci uzyskają kompleksową wiedzę z zakresu żywienia człowieka i dietetyki.

Profil absolwenta

Absolwenci tej specjalności będą mogli podjąć pracę w prężnie rozwijającej się w Polsce oraz w innych krajach Europy branży gastronomicznej, w tym w restauracjach, firmach cateringowych oraz placówkach zbiorowego żywienia. Dzięki przewidzianym w programie przedmiotom związanym z zarządzaniem osoby, które ukończyły specjalność będą predysponowane do pełnienia funkcji kierowniczych. Wielkim atutem specjalności są zajęcia z dietetyki oraz żywienia człowieka. Pozwoli to przyszłym absolwentom pracować w firmach sektora gastronomicznego, będąc ekspertem ds. żywienia czy precyzyjnego komponowania diet.

Kadra

Wykładowcami są praktycy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w żywieniu, gastronomii i dietetyce, między innymi właściciele obiektów gastronomicznych oraz kadra zarządzająca restauracjami.

Przedmioty specjalnościowe

 • Zarządzanie obiektami gastronomicznymi
 • Dietetyka
 • Public Relation
 • Organizacja i funkcjonowanie gastronomii hotelowej
 • Jakość i urzędowa kontrola żywności
 • Jakość usług hotelarskich i gastronomicznych
 • Żywienie i suplementacja
Studenci tej specjalności odbywają też następujące zajęcia wspólne dla wszystkich:

Przedmioty ogólne:

 • Spotkania z biznesem,
 • Podstawy prawa,
 • Zarządzanie marketingowe,
 • Ekonomia,
 • Anatomia i fizjologia,
 • Ochrona własność intelektualnej,
 • Podstawy rachunkowości,
 • Bankowość i finanse,
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu,
 • Przedsiębiorczość,
 • Kulturoznawstwo,
 • Podstawy analizy finansowej,
 • Negocjacje, Badania rynku,
 • Technologie informacyjne,
 • Język angielski
 • Język hiszpański lub język norweski

Przedmioty kierunkowe:

 • Podstawy turystyki,
 • Podstawy hotelarstwa,
 • Socjologia turystyki,
 • Ekonomika turystyki ,
 • Podstawy gastronomii,
 • Rekreacja,
 • Obsługa ruchu turystycznego,
 • Ochrona środowiska,
 • Geografia turystyczna,
 • Zarządzanie projektami w turystyce,
 • Prawo turystyczne,
 • Zarządzanie funduszami unijnymi w turystyce

STUDIA LICENCJACKIE

Zarządzanie w gastronomii z dietetyką

Sposób organizacji

Studenci wybierają specjalność pod koniec drugiego semestru studiów.

Rozpoczęcie studiów: rekrutacja trwa

Kontakt i informacje

Wszelkie pytania prosimy kierować:
e-mail: rekrutacja@wstih.pl
tel. 58 521-86-20

od poniedziałku do piątku w godz.: 9.00 – 15.00
Opłaty należy wpłacać na konto:
Santander Bank Polska S.A.
PL 11 1090 1098 0000 0000 0905 0835
(w tytule prosimy podać imię i nazwisko kandydata)

Ułatwienia