Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii

STUDIA LICENCJACKIE

Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii

Wiedza z zarządzania i turystyki w trakcie jednych studiów!

Cel studiów

Specjalność ta umożliwia zdobycie wiedzy potrzebnej do zarządzania wszelkimi obiektami związanymi ze świadczeniem usług, głównie turystom. W toku studiów słuchacze poznają zarówno tajniki skutecznego kierowania, jak również specyfikę zjawisk turystycznych.

Profil absolwenta

Absolwenci tej specjalności są poszukiwani przez największe sieci hoteli, restauracje i inne przedsiębiorstwa sektora turystycznego. Wiedza z zakresu zarządzania hotelarstwem i gastronomią pozwala na pełnienie funkcji menedżerskich w tych obiektach.

Do przedmiotów specjalnościowych należą:

 • Jakość żywności
 • Gastronomia
 • Zarządzanie hotelem
 • Gastronomia z technologią gastronomiczną
 • Modele biznesowe w hotelarstwie w UE
 • Wyposażenie hoteli i spa
 • Projektowanie zakładów gastronomicznych
 • Budowanie satysfakcji klienta w hotelarstwie
 • Jakość usług hotelarsko-gastronomicznych
 • Urzędowa kontrola żywności

Opiekun studiów

Wykładowcami są osoby z bogatym doświadczeniem praktycznym, osoby na co dzień zarządzające dużymi obiektami hotelowymi i gastronomicznymi. Oprócz zajęć w salach dydaktycznych umożliwiamy studentom zapoznanie się z pracą w turystyce w autentycznych miejscach odwiedzin turystów. Dlatego zajęcia odbywają się również w zaprzyjaźnionych obiektach hotelarskich i gastronomicznych. W trakcie praktyk osoby, które zdecydowały się na tę specjalność, mają możliwość zdobyć pierwsze doświadczenia praktyczne w różnorodnych przedsiębiorstwach zarówno w kraju, jak i za granicą.

Studenci tej specjalności odbywają też następujące zajęcia wspólne dla wszystkich:

Przedmioty ogólne:

 • Zarządzanie, Informatyka w studiowaniu,
 • Spotkania z biznesem,
 • Podstawy prawa,
 • Zarządzanie marketingowe,
 • Ekonomia,
 • Nowoczesne narzędzia informatyczne,
 • Anatomia i fizjologia,
 • Ochrona własność intelektualnej,
 • Podstawy rachunkowości,
 • Bankowość i finanse,
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu,
 • Przedsiębiorczość,
 • Kulturoznawstwo,
 • Podstawy analizy finansowej,
 • Historia architektury i sztuki,
 • Negocjacje, Badania rynku,
 • Technologie informacyjne,
 • Język angielski

Przedmioty kierunkowe:

 • Zagrożenia zdrowotne w turystyce,
 • Podstawy turystyki,
 • Podstawy hotelarstwa,
 • Socjologia turystyki,
 • Ekonomika turystyki ,
 • Podstawy gastronomii,
 • Rekreacja,
 • Obsługa ruchu turystycznego,
 • Pilotaż turystyczny,
 • Ochrona środowiska,
 • Geografia turystyczna,
 • Turystyka morska,
 • Zarządzanie projektami w turystyce,
 • Prawo turystyczne,
 • Zarządzanie funduszami unijnymi w turystyce

STUDIA LICENCJACKIE

Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii

Sposób organizacji

Studenci wybierają specjalność pod koniec drugiego semestru studiów.

Rozpoczęcie studiów: rekrutacja trwa

Kontakt i informacje

Wszelkie pytania prosimy kierować:
e-mail: rekrutacja@wstih.pl
tel. 58 521-86-20

od poniedziałku do piątku w godz.: 9.00 – 15.00
Opłaty należy wpłacać na konto:
Santander Bank Polska S.A.
PL 11 1090 1098 0000 0000 0905 0835
(w tytule prosimy podać imię i nazwisko kandydata)