;

Studia magisterskie

Studia magisterskie (II stopnia)
(stacjonarne i niestacjonarne)

KIERUNEK: TURYSTYKA I REKREACJA

Stawiamy na praktyczną naukę języków obcych
Nowość! Oferujemy zajęcia Business english

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Studia magisterskie
(II stopnia)

Studia magisterskie możesz je rozpocząć posiadając dowolny tytuł licencjata.
Jeśli chcesz zdobyć tytuł magistra szybciej, wybierz studia magisterskie stacjonarne – trwają 1,5 roku (3 semestry), zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku.
Studia niestacjonarne trwają 2 lata, czyli 4 semestry. Studia niestacjonarne są realizowane:
– w trybie weekendowym (10 weekendów w semestrze, soboty i niedziele) albo
– w trybie e-learning z wykorzystaniem platformy edukacyjnej (zajęcia na Uczelni odbywają się wówczas 2 lub 3 razy w roku i trwają cały tydzień).

Jeżeli student znajduje się w wyjątkowej sytuacji, może ubiegać się o indywidualną organizację studiów, dającą dodatkową elastyczność.

Niespotykana, przyjazna atmosfera.

Studenci cenią WSTiH nie tylko za jakość kształcenia, ale także za panującą atmosferę

Studiuj z nami!

Oferujemy korzystne ulgi oraz elastyczność w zakresie płaconych rat. Szczegółowe zasady dostępne są tutaj: OPŁATY

Ułatwienia