Studia magisterskie

Studia magisterskie (II stopnia)
(stacjonarne i niestacjonarne)

KIERUNEK: TURYSTYKA I REKREACJA

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Studia magisterskie
(II stopnia)

Studia magisterskie trwają 2 lata, czyli 4 semestry. Możesz je rozpocząć posiadając dowolny tytuł licencjata. Studia magisterskie można odbywać w trybie stacjonarnym (zajęcia od poniedziałku do czwartku) lub niestacjonarnym (w wybrane 10 weekendów w semestrze albo w trybie e-learning z wykorzystaniem platformy edukacyjnej – zajęcia na Uczelni odbywają się wówczas 3 razy w roku i trwają cały tydzień). Jeżeli student znajduje się w wyjątkowej sytuacji, może ubiegać się o indywidualną organizację studiów, dającą dodatkową elastyczność.

Niespotykana, przyjazna atmosfera.

Studenci cenią WSTiH nie tylko za jakość kształcenia, ale także za panującą atmosferę

Studiuj z nami już od: 333 zł miesięcznie!

Oferujemy korzystne bonifikaty oraz elastyczność w zakresie płaconych rat. Szczegółowe zasady dostępne są tutaj: OPŁATY