Rekrutacja trwa! Czytaj więcej        

Turystyka zdrowotna

STUDIA MAGISTERSKIE

TURYSTYKA ZDROWOTNA

Podążaj za globalnymi trendami!

Cel studiów

Specjalność ta pozwala na zdobycie wysokospecjalistycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania turystyki medycznej i uzdrowisk w świetle przemian demograficznych i systemowych. Również zostaną przedstawione trendy na rynku spa i wellness, coraz częściej zmierzające w kierunku zacierania się granic pomiędzy poszczególnymi kategoriami turystyki zdrowotnej.

Profil absolwenta

Absolwenci tej specjalności są poszukiwani przez kliniki i uzdrowiska jako specjaliści obsługi turystów zdrowotnych oraz menedżerowie kierujący nimi.

Zajęcia

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów i praktyków z obszaru spa, uzdrowisk i turystyki medycznej. Umożliwia to zdobycie praktycznych umiejętności potrzebnych do prowadzenia firm obsługujących turystów zdrowotnych.

Przedmioty specjalnościowe

 • Turystyka uzdrowiskowa
 • Dietetyka
 • Fizjologia pracy i wypoczynku
 • Spa&Wellness jako trend XXI wieku
 • Żywienie w sporcie turystyce i rekreacji
 • Turystyka medyczna na świecie
 • Odnowa biologiczna
Studenci tej specjalności odbywają też następujące zajęcia wspólne dla wszystkich:

Przedmioty ogólne:

 • Zarządzanie strategiczne
 • Choroby cywilizacyjne i ich profilaktyka
 • Rachunek kosztów
 • Metodyka badań naukowych
 • Spotkanie z ekspertami
 • Biznesplan
 • Kontrola wewnętrzna i complence
 • Zarządzanie talentami
 • Ochrona danych osobowych
 • Język obcy

Przedmioty kierunkowe:

 • Turystyka
 • Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne
 • Systemy informacyjne w turystyce
 • Bezpieczeństwo w turystyce
 • Zarządzanie destynacją
 • Kreowanie produktu turystycznego
 • Turystyka dostępna dla wszystkich
 • Regiony i atrakcje turystyczne
 • Zarządzanie kanałami sprzedaży
 • Marketing usług hotelarsko-gastronomicznych
 • Regionalny produkt kulinarny
 • Media społecznościowe w biznesie turystycznym
 • Strategie rozwoju turystyki
 • Współczesne formy rekreacji

STUDIA MAGISTERSKIE

Turystyka zdrowotna

Czas trwania, sposób organizacji

Studenci wybierają specjalność pod koniec pierwszego semestru studiów.

Rozpoczęcie studiów: rekrutacja trwa

Kontakt i informacje

Wszelkie pytania prosimy kierować:
e-mail: rekrutacja@wstih.pl
tel. 58 521-86-20
od poniedziałku do piątku w godz.: 9.00 – 15.00
Opłaty należy wpłacać na konto:
Santander Bank Polska S.A.
PL 11 1090 1098 0000 0000 0905 0835
(w tytule prosimy podać imię i nazwisko kandydata)

Rekrutacja online 2023/2024

Ułatwienia