;

Zarządzanie zasobami ludzkimi

STUDIA MAGISTERSKIE

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Rozwiń kompetencje menadżerskie z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadry zarządzającej kapitałem ludzkim, w tym dyrektorów czy menadżerów ds. personalnych w przedsiębiorstwach. Integralną częścią studiów są zajęcia z Business english.

Profil absolwenta

Absolwenci zdobędą wiedzę we wszystkich obszarach procesu kadrowego oraz kreowania polityki personalnej organizacji. Skutecznie przeprowadzą procesy doboru pracowników oraz zorganizują profesjonalne szkolenia pracownicze. Umiejętności zdobyte w trakcie edukacji umożliwią podjęcie pracy również jako specjalista, trener, lider zespołu czy menadżer HR.

Kadra

Wykładowcami są osoby zarządzające renomowanymi obiektami hotelarskimi i gastronomicznymi, właściciele oraz pracownicy firm turystycznych.

Studenci tej specjalności odbywają też następujące zajęcia wspólne dla wszystkich:

Przedmioty ogólne:

 • Rachunek kosztów
 • Spotkanie z ekspertami
 • Biznesplan
 • Kontrola wewnętrzna i complence
 • Etykieta biznesu
 • Zarządzanie kanałami sprzedaży
 • Techniki komunikacji i argumentacji
 • Zarządzanie talentami
 • Business english

Przedmioty kierunkowe:

 • Bezpieczeństwo w turystyce z elementami zarządzania kryzysowego
 • Zero Waste w branży turystycznej
 • Techniki informacyjno- komunikacyjne w turystyce
 • Badania usług turystycznych
 • Produkt turystyczny
 • Regiony i atrakcje turystyczne
 • Zarządzanie dostępnością w turystyce
 • Marketing usług hotelarsko-gastronomicznych
 • Kulinarne dziedzictwo regionów
 • Prawo w turystyce i HoReCa
 • Media społecznościowe w biznesie turystycznym

STUDIA MAGISTERSKIE

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sposób organizacji

Studenci wybierają specjalność pod koniec pierwszego semestru studiów.

Rozpoczęcie studiów: rekrutacja trwa

Kontakt i informacje

Wszelkie pytania prosimy kierować:
e-mail: rekrutacja@wstih.pl
tel. 58 521-86-20
od poniedziałku do piątku w godz.: 9.00 – 15.00
Opłaty należy wpłacać na konto:
Santander Bank Polska S.A.
PL 11 1090 1098 0000 0000 0905 0835
(w tytule prosimy podać imię i nazwisko kandydata)

Ułatwienia