Audyt obiektów hotelarskich, gastronomicznych i przedsiębiorstw turystycznych

STUDIA PODYPLOMOWE

Audyt obiektów hotelarskich, gastronomicznych i przedsiębiorstw turystycznych

Cena: 1.950 zł za semestr

Studia są współorganizowane z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrzne Sp. z o.o. (PIKW)!
Rozpoczęcie studiów: rekrutacja trwa

Cel studiów

 • przekazanie wiedzy o roli i znaczeniu funkcji kontroli wewnętrznej w działalności operacyjnej i planowaniu strategicznym,
 • nauka organizowania systemów kontroli wewnętrznej,
 • poznanie zasad audytu wewnętrznego w obiektach hotelarskich i gastronomicznych oraz w przedsiębiorstwach turystycznych.

Profil uczestnika

Właściciele i członkowie zarządów przedsiębiorstw prowadzących hotele, obiekty gastronomiczne lub przedsiębiorstwa turystyczne oraz osoby zatrudnione przez te przedsiębiorstwa w celu pełnienia funkcji audytora wewnętrznego.

Program studiów

 • Zarządzanie organizacją i planowanie strategiczne
 • Mapowanie procesów
 • Międzynarodowe standardy audytu wewnętrznego
 • Rachunkowość, prawo podatkowe i prawo budżetowe
 • Metodyka pracy audytora wewnętrznego
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Planowanie długoterminowe audytów
 • Warsztaty audytu hotelu w różnych obszarach
 • Seminarium dyplomowe

Absolwenci uzyskują

 • certyfikat potwierdzający uzyskane kwalifikacje wystawiony przez PIKW oraz prawo wpisu na Krajową Listę Audytorów, Kontrolerów i obszarów powiązanych
 • bezterminowe, bezpłatne, kierunkowe wsparcie merytoryczne w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanych z uzyskaną specjalizacją

STUDIA PODYPLOMOWE

Audyt obiektów hotelarskich, gastronomicznych i przedsiębiorstw turystycznych

Cena: 1.950 zł za semestr
Rozpoczęcie studiów: rekrutacja trwa

Dla absolwentów WSTiH: zniżka 10%!

Czas trwania, sposób organizacji

Studia trwają 2 semestry w systemie studiów niestacjonarnych, w trybie dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych. Realizowanych jest 168 godzin dydaktycznych.

Kontakt i informacje

Wszelkie pytania oraz zgłoszenia na studia prosimy kierować:
e-mail: rekrutacja@wstih.pl
tel. 58 521-86-20
od poniedziałku do piątku w godz.: 9.00 – 15.00
Opłaty należy wpłacać na konto:
Santander Bank Polska S.A.
PL 11 1090 1098 0000 0000 0905 0835
(w tytule prosimy podać imię i nazwisko kandydata)

Rekrutacja online 2020