Trener zdrowego stylu życia

STUDIA PODYPLOMOWE

Trener zdrowego stylu życia

Cena: 1.700 zł za semestr
Rozpoczęcie studiów: rekrutacja trwa

Cel studiów

  • przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy o zdrowym stylu życia,
  • zapoznanie się z szeroko pojętą tematyką dietetyki, wellness i SPA,
  • skuteczne zarządzanie czasem.

Profil uczestnika

Absolwenci studiów wyższych przygotowujący się do pracy w klubach sportowych i rekreacyjnych, ośrodkach sportu, rekreacji i kultury oraz placówkach wypoczynku i ośrodkach SPA.

Program studiów

  • brak

Opiekun studiów

Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i eksperci.

STUDIA PODYPLOMOWE

Trener zdrowego stylu życia

Cena: 1.700 zł za semestr
Rozpoczęcie studiów: rekrutacja trwa

Dla absolwentów WSTiH: zniżka 10%!

Czas trwania, sposób organizacji

Studia trwają 2 semestry w systemie studiów niestacjonarnych, w trybie dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych. Realizowanych jest 165 godzin dydaktycznych.

Kontakt i informacje

Wszelkie pytania oraz zgłoszenia na studia prosimy kierować:
e-mail: rekrutacja@wstih.pl
tel. 58 521-86-20
od poniedziałku do piątku w godz.: 9.00 – 15.00
Opłaty należy wpłacać na konto:
Santander Bank Polska S.A.
PL 11 1090 1098 0000 0000 0905 0835
(w tytule prosimy podać imię i nazwisko kandydata)

Rekrutacja online 2020