Zarządzanie placówkami medycznymi

STUDIA PODYPLOMOWE

Zarządzanie placówkami medycznymi

Cena: 1.700 zł za semestr
Rozpoczęcie studiów: rekrutacja trwa

Wyzwania, przed jakimi stoi polski sektor ochrony zdrowia determinują potrzebę stałego rozwoju kompetencji menedżerskich osób nadzorujących i kierujących placówkami opieki zdrowotnej oraz instytucjami administracji centralnej i samorządowej, odpowiedzialnymi za organizację systemu.
Dlatego stworzyliśmy program studiów, który wzorem programów zachodnich będzie miał na celu wykształcenie liderów ochrony zdrowia, profesjonalnej kadry menedżerskiej zdolnej do podejmowania odważnych działań reformujących system, inicjujących i realizujących innowacyjne projekty, zwolenników odpowiedzialnego przywództwa.

Cel studiów

 • zapoznanie słuchaczy m.in. z nowymi trendami w zarządzaniu, polityką zdrowotną w wybranych krajach Unii Europejskie,
 • zaznajomienie się ze strukturą i funkcjonowaniem opieki zdrowotnej w Polsce,
 • uzyskanie wiedzy na temat compedium prawa medycznego, restrukturyzacja i przekształcenia podmiotów leczniczych

Profil uczestnika

Absolwenci studiów wyższych zainteresowani zarządzaniem podmiotami ochrony zdrowia.

Program studiów

 • Systemy ochrony zdrowia i polityka zdrowotna w UE
 • Struktura i funkcjonowanie opieki zdrowotnej w Polsce
 • prawo medyczne
 • zasady kontraktowania świadczeń medycznych
 • polityka senioralna w Polsce
 • samorządy zawodów medycznych
 • restrukturyzacja i przekształcenia podmiotów leczniczych
 • metody i narzędzia oceny jakości podmiotów leczniczych w Polsce

Opiekun studiów

dr Ewa Bonk- Woźniakiewicz – specjalistka z zakresu opieki zdrowotnej i zarządzania jej jednostkami, współwłaściciel i prezes MARIGOLD Sp. z o.o. Pełniła funkcję dyrektora i członka zarządu w wielu placówkach medycznych, pełnomocnik marszałka ds. restrukturyzacji; koordynator i główny prowadzący projektu edukacyjnego „First Step Into The Future”, będącego częścią cyklu Pomeranian Employer’s Business & Economy Week, wieloletnia działalność w różnych fundacjach związanych ze sferą zdrowia; prowadzenie Sopockiego Towarzystwa Muzycznego; wieloletnia działalność w Sopot Rotary Club; w przeszłości współpraca z Fundacją Pomorze Dzieciom prowadzącą hospicjum domowe; autorka i kierownik studiów podyplomowych „Public Relations i Marketing Partnerski” w Wyższej Szkole Bankowej; od 2016 jest pełnomocnikiem zarządu ds. kontaktów z organizacjami pozarządowymi w „Pracodawcach Pomorza”; były członek rady Fundacji Pomorze Dzieciom; od 2018 inicjator, członek założyciel, prezes zarządu Sopockiego Towarzystwa Muzycznego.

STUDIA PODYPLOMOWE

Zarządzanie placówkami medycznymi

Cena: 1.700 zł za semestr
Rozpoczęcie studiów: rekrutacja trwa

Czas trwania, sposób organizacji

Studia trwają 2 semestry w systemie studiów niestacjonarnych, w trybie dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych. Realizowanych jest 150 godzin dydaktycznych.

Kontakt i informacje

Wszelkie pytania oraz zgłoszenia na studia prosimy kierować:
e-mail: rekrutacja@wstih.pl
tel. 58 521-86-20
od poniedziałku do piątku w godz.: 9.00 – 15.00
Opłaty należy wpłacać na konto:
Santander Bank Polska S.A.
PL 11 1090 1098 0000 0000 0905 0835
(w tytule prosimy podać imię i nazwisko kandydata)

Rekrutacja online 2020