Rekrutacja trwa! Czytaj więcej        

Stypendia

Świadczenia dla studentów w roku akademickim 2022/2023

Termin składania wniosków o stypendia na rok akademicki 2022/2023:

  • stypendia rektora i stypendia dla osób niepełnosprawnych – do dnia 31 października 2022 r. (poniedziałek)
  • stypendia socjalne i stypendia socjalne w zwiększonej wysokości – do dnia 31 października 2022 r. (poniedziałek)

Wnioski o stypendia rektora za wyróżniające wyniki w nauce lub sporcie w celu wpisania średniej ocen z poprzedniego roku akademickiego lub potwierdzenia osiągnięć sportowych przyjmuje Dziekanat (papierowo lub skanem pocztą e-mail dziekanat@wstih.pl).

Wnioski o stypendia socjalne oraz dla studentów niepełnosprawnych przyjmuje p. Bożena Fiedosiuk (członek Komisji stypendialnej) po uprzednim umówieniu się drogą mailową na konkretny termin. Rezerwacja terminu złożenia wniosków wraz z dokumentami: oraz wyjaśnienie wątpliwości: stypendia@wstih.pl.

Szczegółowe informacje oraz wnioski w sprawach świadczeń dla studentów znajdują się na platformie Moodle.

Za właściwe skompletowanie dokumentów odpowiada student. Sugerujemy nie zostawiać złożenia dokumentów na ostatnią chwilę.

Ułatwienia