Rekrutacja trwa! Czytaj więcej        

Zostań instruktorem Nordic Walking

 

Wychodzę do Państwa z propozycją szkolenia z zakresu instruktora nordic walking. Posiadam uprawnienia trenerskie nadane przez Polską Federację Nordic Walking. Jestem członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Jesteśmy Aktywni #ESJA TEAM, uczestniczę w zajęciach oraz wydarzeniach sportowych dedykowanych nordic walking.
Treści programowe części teoretycznej kursu obejmują podstawowe wiadomości dotyczące nordic walking (rys historyczny, cele i wartości treningu nordic walking, charakterystyka sprzętu używanego w nordic walking) oraz wybrane zagadnienia teorii i metodyki treningu zdrowotnego.
Część praktyczna obejmuje pełną metodykę nauczania prawidłowej techniki ze wskazaniem jak w praktyce powinien wyglądać prawidłowy i ciekawy trening poprzez przedstawienie szerokiego wachlarza ćwiczeń nauczających i doskonalących poszczególne elementy techniki. Ponadto wykorzystanie kijów w prowadzeniu: rozgrzewki, ćwiczeń siłowych, ćwiczeń w parach, ćwiczeń rozluźniających i stretchingu, zabaw, treningu funkcjonalnego czy crossfit.
Szkolenie trwa 2 dni (2 godziny teorii – może być realizowana online przez platformę Teams dzień lub dwa dni przed oficjalną datą części praktycznej kursu; 6 godzin praktyki) kończy się egzaminem praktycznym, uzyskaniem legitymacji instruktora nordic walking oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu instruktora nordic walking, które wydawane jest na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).
Szczegółowe informacje dotyczące programu oraz zgłoszenia na kurs instruktora nordic walking znajdują się w linku: https://wstih.pl/kursy/instruktor-nordic-walking/
Po przesłaniu Organizatorowi zgłoszenia na adres: magdalena.rokicka-hebel@wstih.pl oraz uiszczenia opłaty, kandydat na kurs otrzyma na podany adres mailowy potwierdzenie wpisania na listę uczestników oraz szczegóły dotyczące szkolenia. Kurs zostaje uruchomiony po zgłoszeniu się 10 osób.
Ze sportowym pozdrowieniem
Magdalena Rokicka-Hebel

Ostatnie wpisy

Uroczysta Inauguracja w Hotelu Hilton
Polecaj i zyskuj!
Kurs Event Manager

Rekrutacja 2023!

Zapisz się już teraz i skorzystaj z aktualnych promocji!

Ułatwienia