Zarządzanie w sektorze turystycznym

STUDIA MAGISTERSKIE

ZARZĄDZANIE W SEKTORZE TURYSTYCZNYM

Umiejętności menedżerskie z wiedzą turystyczną kluczem do sukcesu!

Cel studiów

Specjalność ta umożliwia uzyskanie wiedzy niezbędnej do bycia sprawnym menedżerem hotelu, zakładu gastronomicznego, czy też pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, które odpowiadają za zarządzanie turystyką w regionie oraz organizacjach turystycznych. W toku studiów słuchacze będą mieli szansę zdobyć umiejętności niezbędne do kierowania i pracy w sektorze turystycznym. Będą specjalistami w obszarze kreowania nowych produktów turystycznych interesujących dla turystów.

Profil absolwenta

Absolwenci bez trudu znajdą zatrudnienie w hotelach, restauracjach, jednostkach samorządu terytorialnego, organizacjach turystycznych.

Zajęcia

Wykładowcami są dyrektorzy najbardziej renomowanych obiektów hotelarskich, zakładów gastronomicznych, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji turystycznych. Zajęcia prowadzone są w salach dydaktycznych oraz na terenie wybranych hoteli, zakładów gastronomicznych, jak też w obiektach organizacji i samorządu.

Przedmioty specjalnościowe

 • Turystyka biznesowa
 • Spa i Wellness jako trend XXI wieku
 • Komunikacja międzykulturowa
 • Transport w turystyce
 • Przemysł spotkań w hotelarstwie
 • Biura podróży
 • Zarządzanie projektami
 • Revenue management
 • Zarządzanie obiektem hotelowym
Studenci tej specjalności odbywają też następujące zajęcia wspólne dla wszystkich:

Przedmioty ogólne:

 • Zarządzanie strategiczne
 • Choroby cywilizacyjne i ich profilaktyka
 • Rachunek kosztów
 • Metodyka badań naukowych
 • Spotkanie z ekspertami
 • Biznesplan
 • Kontrola wewnętrzna i complence
 • Zarządzanie talentami
 • Ochrona danych osobowych
 • Język obcy

Przedmioty kierunkowe:

 • Turystyka
 • Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne
 • Systemy informacyjne w turystyce
 • Bezpieczeństwo w turystyce
 • Zarządzanie destynacją
 • Kreowanie produktu turystycznego
 • Turystyka dostępna dla wszystkich
 • Regiony i atrakcje turystyczne
 • Zarządzanie kanałami sprzedaży
 • Marketing usług hotelarsko-gastronomicznych
 • Regionalny produkt kulinarny
 • Media społecznościowe w biznesie turystycznym
 • Strategie rozwoju turystyki
 • Współczesne formy rekreacji

STUDIA MAGISTERSKIE

Zarządzanie w sektorze turystycznym

Sposób organizacji

Studenci wybierają specjalność pod koniec pierwszego semestru studiów.

Rozpoczęcie studiów: rekrutacja trwa

Kontakt i informacje

Wszelkie pytania prosimy kierować:
e-mail: rekrutacja@wstih.pl
tel. 58 521-86-20
od poniedziałku do piątku w godz.: 9.00 – 15.00
Opłaty należy wpłacać na konto:
Santander Bank Polska S.A.
PL 11 1090 1098 0000 0000 0905 0835
(w tytule prosimy podać imię i nazwisko kandydata)