;

Zarządzanie w sektorze turystycznym

STUDIA MAGISTERSKIE

ZARZĄDZANIE W SEKTORZE TURYSTYCZNYM

Umiejętności menedżerskie z wiedzą turystyczną kluczem do sukcesu!

Cel studiów

Celem kształcenia jest przygotowanie kadry wyższego szczebla zarządzającej przedsiębiorstwami w branży turystycznej. Integralną częścią studiów są zajęcia z Business english.

Profil absolwenta

Absolwenci specjalności nabędą teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu, a także problematyki funkcjonowania podmiotów w sektorze turystycznym. Będą przygotowani do zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach turystycznych. Jednocześnie uzyskają umiejętności skutecznego komunikowania się i negocjowania. Znajdą pracę jako kadra zarządzająca w hotelach, restauracjach, biurach podróży, ośrodkach wypoczynkowych, organizacjach i instytucjach turystycznych. Dzięki zajęciom z Business English studenci będą mogli także podjąć pracę w instytucjach oraz organizacjach mających międzynarodowy charakter.

Zajęcia

Wykładowcami są  między innymi dyrektorzy najbardziej renomowanych obiektów hotelarskich i gastronomicznych, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji turystycznych.

Przedmioty specjalnościowe

 • Zarządzanie biurem podróży
 • Zarządzanie wydarzeniami sportowymi
 • Revenue management
 • Komunikacja społeczna i międzykulturowa
 • Organizacja usług gastronomicznych
 • Obsługa klienta HoReCa
 • Zarządzanie obiektem hotelowym
Studenci tej specjalności odbywają też następujące zajęcia wspólne dla wszystkich:

Przedmioty ogólne:

 • Rachunek kosztów
 • Spotkanie z ekspertami
 • Biznesplan
 • Kontrola wewnętrzna i complence
 • Etykieta biznesu
 • Zarządzanie kanałami sprzedaży
 • Techniki komunikacji i argumentacji
 • Zarządzanie talentami
 • Business English

Przedmioty kierunkowe:

 • Bezpieczeństwo w turystyce z elementami zarządzania kryzysowego
 • Zero Waste w branży turystycznej
 • Techniki informacyjno- komunikacyjne w turystyce
 • Badania usług turystycznych
 • Produkt turystyczny
 • Regiony i atrakcje turystyczne
 • Zarządzanie dostępnością w turystyce
 • Marketing usług hotelarsko-gastronomicznych
 • Kulinarne dziedzictwo regionów
 • Prawo w turystyce i HoReCa
 • Media społecznościowe w biznesie turystycznym

STUDIA MAGISTERSKIE

Zarządzanie w sektorze turystycznym

Sposób organizacji

Studenci wybierają specjalność pod koniec pierwszego semestru studiów.

Rozpoczęcie studiów: rekrutacja trwa

Kontakt i informacje

Wszelkie pytania prosimy kierować:
e-mail: rekrutacja@wstih.pl
tel. 58 521-86-20
od poniedziałku do piątku w godz.: 9.00 – 15.00
Opłaty należy wpłacać na konto:
Santander Bank Polska S.A.
PL 11 1090 1098 0000 0000 0905 0835
(w tytule prosimy podać imię i nazwisko kandydata)

Ułatwienia