O Uczelni - Władze Uczelni

Wersja do wydruku

REKTOR
Jej Magnificencja Rektor, doc. dr Mariola Łuczak

Pani doc.dr Mariola Łuczak piastuje zaszczytną funkcję Rektora Uczelni od 1 września 2017 r.
(od 1 października 2013 r pełniła funkcję Dziekana Wydziału Turystyki, Rekreacji i Ochrony Zdrowia, natomiast funkcję Prorektora Uczelni od 15 września 2016 r.)

 

DZIEKAN
doc. dr Anna Białk-Wolf

1 października 2017 r. funkcję Dziekana Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa objęła doc. dr Anna Białk-Wolf. Nowa Dziekan jest wykładowczynią przedmiotów turystycznych na naszej Uczelni. Obroniła doktorat z innowacyjności usług medycznych na Uniwersytecie we Fryburgu w Niemczech w 2006 r. Jest współzałożycielką i przedstawicielką Instytutu Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej.

PRODZIEKAN DS. KSZTAŁCENIA I ORGANIZACJI PRACY
st. wykł. mgr Edmund Matowski

KANCLERZ
mgr Ewa Eljasiak

***
Prof. zw. dr hab. Władysław Włodzimierz Gaworecki piastował zaszczytną funkcję Rektora Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku od momentu założenia Uczelni tj. od 1996 r. do 31 sierpnia 2017 r.

Rktor WSTiH

 

Strona wykorzystuje pliki cookie