Władze uczelni

Jan Zacharewicz

ZAŁOŻYCIEL Uczelnia Sp. z o.o.

Prezes Zarządu Jan Zacharewicz

Prezydent WSTiH

P.o. Rektora

Łukasz Szołtys

KANCLERZ

mgr Łukasz Szołtys, MBA

Barbara Zarańska

Dziekan ds. jakości kształcenia

dr Barbara Zarańska

Inga Łysiak

Dziekan ds. studenckich

dr inż. Inga Łysiak