STUDIA MAGISTERSKIE II STOPNIA
STACJONARNE, NIESTACJONARNE
- WEEKENDOWE I E-LEARNING

praca magisterskaKIERUNEK: TURYSTYKA I REKREACJA

1. stacjonarne – zajęcia w siedzibie Uczelni, od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 8:00 do 20:00
2. niestacjonarne – weekendowe – zajęcia w siedzibie Uczelni, w soboty i niedziele, 10 zjazdów w semestrze
3. e-learning – trzy zjazdy stacjonarne w ciągu roku, w siedzibie Uczelni, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 20:00. Pozostałe zajęcia odbywają się zdalnie z wykorzystaniem platformy edukacyjnej.

Studia II stopnia z Business English – 2 letnie, stacjonarne i niestacjonarne (w trybie weekendowym i e-learning)

Nowość! Treningi Case Study

Coaching i mentoring

Przedmiot z certyfikatem na każdej specjalności!

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Studia magisterskie
(II stopnia)

Studia magisterskie możesz je rozpocząć posiadając dowolny tytuł licencjata.
Studia trwają 2 lata, czyli 4 semestry.

Zajęcia na studiach stacjonarnych obywają się od poniedziałku do czwartku

Studia niestacjonarne są realizowane:
– w trybie weekendowym (10 weekendów w semestrze, soboty i niedziele) albo
– w trybie e-learning z wykorzystaniem platformy edukacyjnej (zajęcia na Uczelni odbywają się wówczas 3 razy w roku i trwają cały tydzień).

Jeżeli student znajduje się w wyjątkowej sytuacji, może ubiegać się o indywidualną organizację studiów, dającą dodatkową elastyczność.

 

Niespotykana, przyjazna atmosfera

Studenci cenią WSTiH nie tylko za jakość kształcenia, ale także za panującą atmosferę

Zobacz opinie