Klasa Akademicka WSTiH

klasa akademickaProgram Klasa Akademicka WSTiH powstał w 2022 roku z myślą o nawiązaniu i rozwinięciu współpracy Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku ze szkołami ponadpodstawowymi, których uczniowie wykazują zainteresowania tematyką z zakresu branży HoReCa i planują studiowanie kierunków turystyki i rekreacji oraz zarządzania.

Udział w programie stwarza uczniom możliwość stałego kontaktu ze światem akademickim. Pozwala także poznać ofertę edukacyjną uczelni oraz ułatwia dokonanie wyboru ścieżki zawodowej. W ramach programu organizowane są dla uczniów zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczycieli akademickich oraz współpracowników WSTiH. Odbywają się one na terenie uczelni lub w siedzibach szkół ponadpodstawowych, a także online za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

Szkoły objęte programem Klasa Akademicka WSTiH mają także możliwość korzystania z zasobów Biblioteki WSTiH.

 

Adresaci programu i zasady przystąpienia do programu

Nasz program kierujemy do klas o profilach z branży HoReCa, których uczniowie wykazują zainteresowanie programem studiów WSTiH.

Aby aplikować o objęcie programem, szkoła powinna złożyć wniosek, wypełniając formularz zgłoszenia online. Formularz zgłoszeniowy dostępny będzie przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2023/2024.

Nabór do programu prowadzony jest we wrześniu. W wyjątkowych przypadkach patronat może zostać udzielony w ciągu roku szkolnego.

Z każdą ze szkół podpisywana jest umowa, która określa zasady współpracy. Umowa zawierana jest na cykl edukacyjny. Oznacza to, że klasa do programu zgłaszana jest raz i pozostaje w nim do końca cyklu edukacyjnego. W przypadku włączania do programu kolejnych klas szkoły, z którą podpisano umowę w latach wcześniejszych, umowa podlega tylko aneksowaniu.

LISTA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z WSTiH W GDAŃSKU W RAMACH PROGRAMU KLASA AKADEMICKA WSTIH

  1. Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni
  2. Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku
  3. Zespół Szkół Gospodarczych w Elblągu
  4. Technikum Hotelarskie w ZSP nr 2 w Kwidzynie
  5. Technikum im. Gen. J. Hallera w Owidzu
  6. Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie
  7. Zespół Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku
  8. Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Stanisława Staszica w Bytowie
  9. Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Włocławku