WYKŁADOWCY WSTIH W GDAŃSKU

Barbara Zarańska

dr Barbara Zarańska - Dziekan ds. jakości kształcenia

Prowadzi wykłady z przedmiotów: Podstawy rekreacji, Animator czasu wolnego, Turystyka aktywna, Podstawy organizacji imprez masowych, Media społecznościowe w biznesie turystycznym, Współczesne formy rekreacji, Współczesne formy rekreacji, WF

Doktor nauk o kulturze fizycznej. Ukończyła AWFiS w Gdańsku, studia podyplomowe z psychologii sportu. Posiada doświadczenie z zarządzaniu zespołem. Ma na swoim koncie liczne publikacje w czasopismach punktowanych oraz występy na konferencjach. Obszary zainteresowań badawczych to jakość życia, zachowania zdrowotne, sandwich generation oraz aktywność fizyczna. Przez wiele lat prowadziła zajęcia promujące aktywność fizyczną dla różnych grup wiekowych.

Pasjonatka zdrowego stylu życia, trener personalny, instruktor tańca i fitness.

Inga Łysiak

dr inż. Inga Łysiak - Dziekan ds. studenckich

Prowadzi wykłady z przedmiotów: Podstawy turystyki, Informatyczne wsparcie dydaktyki, Gospodarka turystyczna, Zarządzanie jakością w branży turystycznej, Zarządzanie zespołem wielokulturowym

Łukasz Szołtys

mgr Łukasz Szołtys - Kanclerz WSTiH

Prowadzi wykłady z przedmiotów: Współczesne trendy w hotelarstwie i gastronomii w j. polskim i angielskim

Przedsiębiorca, hotelarz, trener i konsultant z ponad 15 letnim doświadczeniem w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami oraz 10 letni doświadczeniem na stanowisku Dyrektora Generalnego Hotelu. Absolwent studiów z zakresu obsługi ruchu turystycznego, turystyki międzynarodowej, zarządzania hotelami oraz programu MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz Brno University of Technology w Brnie. Od ponad 10 lat trener sztuki hotelarskiej, gastronomicznej oraz sprzedaży w branży HoReCa.

Specjalista – praktyk z zakresu zarządzania, restrukturyzacji oraz wprowadzania na rynek przedsiębiorstw z sektora HoReCa.

Maria Chomka

dr inż. Maria Chomka prof. WSTiH

Prowadzi wykłady z przedmiotów: Pilotaż turystyczny, Obsługa ruchu turystycznego, Transport w turystyce, Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne

Od 1995r. doktor nauk o Ziemi, stopień uzyskany na Wydziale Biologii, Geografii i Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Pilot i przewodnik wycieczek z ponad 25-cio letnim doświadczeniem, przekazujący wiedzę praktyczną i teoretyczną na kursach pilotażu. Autor i współautor ponad 60 publikacji naukowych z zakresu oceanologii, klimatologii, ochrony środowiska morskiego i turystyki. Pasjonatka podróży dalekich i bliskich uznająca zasadę zawartą w arabskim przysłowiu: „Ten, kto żyje widzi dużo. Ten, kto podróżuje widzi więcej” !

Włodzimierz Gański

dr hab. Włodzimierz Gański, prof. WSTiH

Prowadzi wykłady z przedmiotów: Podstawy turystyki, Rekreacja, Ekonomia, Ekonomika turystyki, Podstawy zarządzania, Podstawy marketingu, Biznesplan, Badania usług turystycznych

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Profesor nadzwyczajny w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie „Turystyka”. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (praca doktorska pt .Mechanizm funkcjonowania krajowego rynku usług turystycznych). Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii (praca doktorska poświęcona historii turystyki w województwach północno-wschodnich II RP w okresie międzywojennym). Nauczyciel akademicki, kierownik biura podróży, pilot i przewodnik wycieczek z ponad 10-cio letnim doświadczeniem. Autor ponad 200 publikacji naukowych.

Kamil Czajkowski

mgr Kamil Czajkowski

Prowadzi wykłady z przedmiotów: Rekrutacja i selekcja pracowników, Social and Inter-Cultural Communication

Studiował filozofię i psychologię ze specjalizacją kliniczną. Zdobywał praktykę w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz Ośrodku Pomocy Ofiarom Przemocy. Od lat prowadzi praktykę psychologiczną jako psycholog i trener biznesu oraz doradca. Jest certyfikowanym coachem ICF. Ukończył studia podyplomowe MBA, a obecnie pracuje nad doktoratem na Uniwersytecie Gdańskim. Jest menedżerem hotelarskim z kilkunastoletnim doświadczeniem. Pracował w hotelach sieciowych (Starwood, Marriott) oraz prywatnych w Polsce (Sheraton Sopot Hotel) i zagranicą (Renaissance Aktau Hotel Kazahstan) ostatnio jako dyrektor generalny czterogwiazdkowego Hotelu Sopot. W latach 2019-2022 był członkiem Rady Sopockiej Organizacji Turystycznej aktywnie współtworząc politykę turystyczną kurortu. Ma na swoim koncie liczne publikacje w czasopismach branżowych oraz występy na konferencjach turystycznych i hotelarskich.

Andrey Lymar

st. wyk. dr Andrey Lymar

Prowadzi wykłady z przedmiotów: Socjologia turystyki, Kulturoznawstwo

Szkolę średnią ukończył we Lwowie. Filolog, socjolog, kulturoznawca. Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii, magister psychologii. Od 1991 roku pracuje w szkolnictwie wyższym jako wykładowca, docent, profesor nadzwyczajny. Był krajowym koordynatorem projektu UNESCO „Associated Schools-net”. Absolwent Programu Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych „Open World” (Washington, San Diego, 2003). Pracował na stanowiskach administracyjnych, w organizacjach pozarządowych, również w branży turystycznej.

Od 2006 r. współpracuje z różnymi uczelniami w Polsce na stanowisku nauczyciela akademickiego, adiunkta, prodziekana. Prowadzi zajęcia z przedmiotów nauk o bezpieczeństwie, socjologii, komunikacji społecznej, języka rosyjskiego, kulturoznawstwa, metodologii badań naukowych, prowadzi badania naukowe na temat procesów społecznych i polityki młodzieżowej. Członek licznych grup roboczych ds. opracowania programów wychowania i polityki młodzieżowej. Brał udział w licznych konferencjach naukowych w Polsce i za granicą, między nimi: Symposium na BYU – ICLRS (Provo, USA, 2016), konferencja Instytutu Newseum – Religious Freedom Center (Washington DA, USA, 2016), konferencji na Uniwersytetach w Polsce, Rosji, Ukrainie (w latach 2005-2019), konferencja w Oxfordzie (2017).

Uczestnik-wykladowca seminariów naukowych w Polsce np. w Akademii Podlaskiej w Siedlcach  (2009 r.), w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (2010 r.). Członek oraz przewodniczący komitetów organizacyjnych konferencji naukowych w Rosji i Polsce, np. „Problemy dewiacji”, „Edukacja dla Bezpieczeństwa”, „Kultura Pokoju”, „Problematyka bezpieczeństwa w edukacji i zarządzaniu. Wybrane aspekty bezpieczeństwa społecznego” (w latach 2005-2018), „Wielka Droga Tatarska” (UG, 2017). Recenzent czasopism naukowych, np. „Problemy Profesjologii” Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ekspert  programów i projektów organizacji pozarządowych. Członek grupy ekspertów Modelu Urzędu miasta Gdańska na Rzecz Równego Traktowania (2017, 2018). Ekspert Programu “Redskie Inicjatywy – 2019” na rzecz kultury. Autor ponad stu publikacji naukowych, autor oraz współautor podręczników na temat pracy z młodzieżą, socjologii, kultury.

Z WSTiH w Gdańsku związany od roku akademiskiego 2017/2018. Główne zainteresowania – badania naukowe, sztuka, podróże.

Ewa Mrozek

st. wyk. mgr Ewa Mrozek

Prowadzi wykłady z języka angielskiego

Absolwentka filologii angielskiej. Doświadczenie dydaktyczne zdobywała w Uniwersytecie Gdańskim i Akademii Medycznej w Gdańsku. Prowadzi lektorat specjalistycznego języka angielskiego dla branży turystyczno-hotelarsko-gastronomicznej. Nadzoruje funkcjonowanie lektoratów w WSTiH. Jest tłumaczem, posiada uprawnienia egzaminatora międzynarodowego egzaminu z języka angielskiego TOEIC, oraz egzaminatora z języka angielskiego Komisji Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku dla pilotów i przewodników turystycznych.

Sambor Mieruszewski

mgr Sambor Mieruszewski

Architekt, grafik, fotograf. Kreuje marki, projektuje loga, tworzy strategie marketingowe. Pasjonat nowych technologii. Doskonale rozumie jak budować przyciągający uwagę wizerunek marki. Specjalizuje się w marketingu dóbr luksusowych – inwestycji deweloperskich, hoteli i jachtów. Prowadził marketing hoteli i najważniejszych inwestycji deweloperskich w Trójmieście oraz w pasie nadmorskim od Gdańska po Międzyzdroje. Ekspert Instytutu Developera.

Współorganizator wielu wydarzeń kulturalnych i sportowych, koncertów, wystaw, premier, regat w tym SOPOT MATCH RACE, uważanych za najważniejsze wydarzenie żeglarskie w Polsce. Założyciel regionalnej galerii sztuki, która otrzymała tytuł Marki Lokalnej.

Zainteresowania: nowoczesna technologia – drony, zdjęcia i filmy 360/VR, fotografia biznesowa i sportowa, aktywny tryb życia – rower, squash, żeglarstwo.

Jakub Gorazdowski

mgr Jakub Gorazdowski

Socjolog, przedsiębiorca, menadżer, specjalista do spraw sprzedaży oraz obsługi
Klienta. W dotychczasowej karierze zawodowej współpracował z największymi
instytucjami finansowymi oraz deweloperami. Z powodzeniem uczestniczył w procesie sprzedaży kilkuset nieruchomości. Ekspert Instytutu Dewelopera.

Jan Zacharewicz

st. wyk. mgr Jan Zacharewicz

Prowadzi wykłady z przedmiotów: Etyka biznesu, Techniki komunikacji i argumentacji, Kreatywność w biznesie

Założyciel Uczelnia Sp. z o.o., p.o. Prezydenta WSTiH

Ukończył studia doktoranckie z wynikiem b. dobrym w 2016r. na Wydziale Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Pasjonat kreatywnego myślenia, propagujący twórcze myślenie zarówno w biznesie, jak i życiu codziennym. Prowadzi wykłady w języku polskim oraz rosyjskim, w Polsce i za granicą.

Pan Jan Zacharewicz jest dyplomatą, ma zaszczyt pełnić funkcję Honorowego Konsula Ludowej Republiki Bangladeszu w Gdańsku. Jest także członkiem m.in. Gdańskiego Klubu Biznesu oraz innych organizacji, ale nade wszystko jest pasjonatem hotelarstwa, gastronomii oraz turystyki.

Współpracujemy z:

 

Katarzyna Andruszkiewicz

dr Katarzyna Andruszkiewicz

Prowadzi wykłady z przedmiotów: Metody prezentacji osobistej, Marketing medyczny

Doktor ekonomii i finansów, stopień uzyskany w maju 2019 roku na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. W pracy naukowo-dydaktycznej specjalizuje się w marketingu i analizie czynników wpływających na zachowania konsumentów. Poza pracą dydaktyczno-naukową  posiada 12-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej. Prowadzi szkolenia z zakresu sprzedaży i obsługi klienta (na sali i w formule ‘on the job training’), konsultacje biznesowe oraz analizy w zakresie badania rynku, potrzeb klienta, strategii ceny, promocji i dystrybucji. Prywatnie szczęśliwa mama, dusza kreatywna i miłośniczka górskich wspinaczek.

Joanna Budzyńska

mgr inż. Joanna Budzyńska

Prowadzi wykłady z przedmiotu: Gastronomia

Absolwentka Akademii Rolniczej w Szczecinie – obecnie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie – na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa, kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Zarządzania  w Gdańsku w zakresie Zarządzania Oświatą.

Swoją  przygodę z gastronomią w oświacie rozpoczęła w 2004 roku, która trwa do dziś. Zainteresowania to podróże, kino, kuchnie regionalne i świata.

Anna Dembicka

dr Anna Dembicka

Prowadzi wykłady z przedmiotów: Zarządzanie talentami, Zarządzanie personelem w gospodarce turystycznej

W 2004 roku uzyskała tytuł magistra na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek socjologia. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Wartością Klienta w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, studium podyplomowego Train the Trainers (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku), podyplomowego studium pedagogicznego (Politechnika Gdańska) i studiów doktoranckich (Szkoła Główna Handlowa).

Od 2015 doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. W latach 2012-2015 wykładowca  studium podyplomowego  Zarządzanie Sprzedażą i Wartością Klienta w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (przedmiot – Marketing Doświadczeń). Od 2016 pracownik Politechniki Gdańskiej na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa w Katedrze Technologii Obiektów Pływających, Systemów Jakości i Materiałoznawstwa. Zdobyte doświadczenie zawodowe: branża bankowa (obszar prawno-windykacyjny) i branża energetyczna (szkolenia produktowo-techniczne, ofertowanie, marketing i sprzedaż).

Zainteresowania naukowe i tematyka publikacji: estetyzacja we współczesnej kulturze konsumenckiej, gospodarka doświadczeń, myślenie projektowe (design thinking), kultura bezpieczeństwa, logika rozmyta w ocenie ryzyka operacyjnego firmy, prognozowanie trendów (trendwatching), zastosowanie sztucznej inteligencji w marketingu.

Anna Górska

mgr Anna Górska

Członek Zarządu ICCA
Doradca Zarządu Symposium Cracoviense
Wiceprezes Zarządu ds. Współpracy Międzynarodowej SKKP

Doświadczony manager z wieloletnią praktyką w zarządzaniu organizacjami, zespołami i dużymi imprezami, działającym na rynku MICE, HoReCa i obiektów kulturalnych. Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz Stanowego Uniwersytetu w Nowym Jorku. Od ponad 20 lat związana z branżą spotkań. Prezes Zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej/Gdańsk Convention Bureau w latach 2007-2014. Business Development Director w EXPO XXI Warszawa w latach 2014-2019.  Od 2019 r. związana zawodowo z PCO Symposium Cracoviense, gdzie pełni funkcję Doradcy Zarządu i odpowiada za relacje z międzynarodowymi stowarzyszeniami. Prowadzi też firmę zajmującą się doradztwem i konsultingiem w branży MICE. Członek międzynarodowych i krajowych organizacji, skupiających profesjonalistów z branży spotkań, w których aktywnie udziela się wolontarystycznie, promując Polskę jako atrakcyjne miejsce spotkań. Obecnie Członek Zarządu ICCA (International Congress and Convention Association), gdzie reprezentuje sector Meetings Management, członek Association of Associations Executives i Positive Events Impact Ambassador. W latach 2010-2014r. Wiceprezes ds. Członkostwa w MPI (Meeting Professionals International) Poland, a w latach 2012-2018 Przewodnicząca Oddziału Europy Centralnej ICCA. Obecnie również Wiceprezes Zarządu SKKP (Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce) ds. Współpracy Międzynarodowej. W SKKP m.in. zainicjowała i rozwija projekt edukacyjny „Akademia SKKP”, a w jego ramach „Newsy ze Świata”, które zostały jednym z finalistów międzynarodowego konkursu International & European Association Awards. Autorka licznych artykułów i publikacji branżowych oraz prelegentka na krajowych i międzynarodowych konferencjach.

Za swoją  działalność otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. w 2014 roku nagrodę Osobowość Roku w konkursie MP Power Awards, a w 2015 roku odznakę honorową nadaną przez ministra sportu i turystyki „Za zasługi dla turystyki”. W 2017r. oraz 2020r. została wytypowana jako jedna ze 100 najbardziej wpływowych osób w turystyce w Polsce, a w 2019r, 2020r. i 2021r. znalazła się na liście 100 najbardziej wpływowych osób w branży eventowej w Europie (Eventex Index). Członek kapituły krajowych i międzynarodowych konkursów, związanych z przemysłem spotkań m.in. ICCA Best Marketing Award, Eventex Awards, Osobowość Roku MICE Poland i Programu Ambasadorów Kongresów Polskich. Jest też wykładowcą akademickim.

Katarzyna Kamyszer – Jabłońska

mgr Katarzyna Kamyszer – Jabłońska

Prowadzi wykłady z przedmiotu: Regiony i atrakcje turystyczne

Właścicielka butikowego biura podróży Poland a la carte. Magister ekonomii. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – Wydział Ekonomiczno – Społeczny oraz Podyplomowych Studiów Manager w Turystyce w SGH.

Specjalistka w obsłudze przyjazdowego ruchu turystycznego z krajów skandynawskich. Współpracuje z partnerami zagranicznymi na rzecz zrównoważonego rozwoju w turystyce oraz turystyki wellbeing w ramach World Partners. Promuje turystykę nad wodą w ramach autorskiego projektu Blue mind a la carte – dobroczynnego wpływu wody na regenerację organizmu.

Interesuje się turystyką kulinarną – slow food i enoturystyką, fotografią i architekturą.

Karolina Lewandowska

mgr Karolina Lewandowska

Prowadzi wykłady z przedmiotów: Wyposażenie hoteli i SPA, Rynek usług SPA&Wellness

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku na wydziale Turystyki i Rekreacji o specjalności fitness ćwiczenia psychofizyczne. Z branżą Spa&Beauty związana od 2009 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w salonach Day Spa, wczasach prozdrowotnych oraz hotelach sieciowych takich marek jak: Radisson, Sofitel, Hilton oraz w dziale Spa promów Stena Line. Certyfikowany manager oraz masażystka i kosmetyczka.
Od 2013 roku zarządza spa 5* hotelu. Pasjonatka z zakresu aromaterapii oraz muzykoterapii.
Prywatnie miłośniczka rowerowych wycieczek oraz renowatorka zabytkowych ekspresów do kawy.

Natalia Osobik

mgr Natalia Osobik

Prowadzi wykłady z przedmiotu: Urzędowa kontrola żywności

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Ekonomii) i studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości i finansów, audytu wewnętrznego oraz zarządzania projektami.
Wieloletnie doświadczenia w bankowości korporacyjnej w amerykańskim banku oraz wieloletnie doświadczenia na stanowisku dyrektora zarządzającego w grupie kapitałowej.
Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej – studia inżynierskie zrealizowała na kierunku chemia, magisterskie na kierunku technologia chemiczna, specjalność technologia organiczna. Zamiłowanie do nauczania zaowocowało pedagogicznymi studiami podyplomowymi oraz kilkuletnią praktyką jako nauczycielka chemii w gdańskich szkołach podstawowych. Na co dzień pracownik Oddziału Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku. Praca w stacji przyczyniła się do zrealizowania studiów podyplomowych z zakresu Higieny i Epidemiologii w Profilaktyce i Promocji Zdrowia. Oprócz zainteresowań związanych z wykonywanym zawodem, od zawsze towarzyszy jej zamiłowanie do języka polskiego i historii sztuki. W wolnych chwilach uczy się języków obcych. Amatorsko hoduje kilka kanarków o różnych barwach i pięknym śpiewie.

Beata Ossowska-Lango

mgr Beata Ossowska-Lango

Prowadzi wykłady z przedmiotu: Kontrola wewnętrzna i compliance

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Ekonomii) i studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości i finansów, audytu wewnętrznego oraz zarządzania projektami.
Wieloletnie doświadczenia w bankowości korporacyjnej w amerykańskim banku oraz wieloletnie doświadczenia za stanowisku dyrektora zarządzającego w grupie kapitałowej.
Doświadczenia i praktykę wdrożeniowo-zarządczą zdobywała w obszarach:
audytu wewnętrznego w grupie kapitałowej wdrażania kompleksowego systemu kontroli wewnętrznej i systemu „compliance” w organizacji, zarządzania obszarem etyki w organizacji, zarządzanie ryzykiem nadużyć w organizacji : wdrożenie rozwiązań służących zapobieganiu występowania ryzyka nadużyć, koordynowania systemów zarządczych w organizacji. Prowadzenie wykładów oraz warsztatów edukacyjnych, od wielu lat, pozwala na dzielenie się wiedzą praktyczną i doradzanie dobrych praktyk w ww. obszarach w biznesie oraz wśród słuchaczy wyższych uczelni.

Beata Sarnowska

mgr Beata Sarnowska

Prowadzi wykłady z przedmiotów: Zarządzanie globalne w turystyce, Marketing usług hotelarsko - gastronomicznych

Z hotelarstwem związana od 17 lat, doświadczenie zdobywała w 5 * hotelach zarówno prywatnych jak i sieciowych, pracując w działach operacyjnych. Od 2014 roku zarządzała hotelami jako zastępca dyrektora oraz dyrektor generalny. Jest absolwentką Wydziału Turystyki i Rekreacji na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku oraz Studiów Podyplomowych w zakresie Marketingu Międzynarodowego na Uniwersytecie Gdańskim.

Każdą wolną chwilę stara się wykorzystać w pełni ciesząc się życiem. Jej największe pasje to podróże, które łączy z poznawaniem kuchni świata oraz projektowanie wnętrz.

Andrzej Sułkowski

dr inż. Andrzej Sułkowski

Prowadzi wykłady z przedmiotów: Zarządzanie strategiczne, Podstawy zarządzania

Doktorat z dyscypliny Zarządzanie w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Trener, przedsiębiorca i konsultant od ponad 20 lat związany ze Stowarzyszeniem „Wolna Przedsiębiorczość” w Gdańsku oraz posiadający akredytację w Krajowym Systemie Usług i Polskim Systemie Doradców w Warszawie.
Ekspert w dziedzinach: zarządzanie, przedsiębiorczość, zarządzanie zasobami ludzkimi, budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz strategii innowacji, rozwoju i zarządzania.
Wykładowca, praktyk w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa, Wyższej Szkole Administracji i Biznesu, Akademii Morskiej na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa oraz Akademii Pomorskiej w Katedrze Zarządzania. Autor kilkunastu publikacji naukowych oraz programów akademickich i szkoleniowych.

Człowiek o duszy wrażliwego społecznika, otwartego na ludzi i ich problemy. Pomimo zaangażowania zawodowego potrafi wspierać wszelakie inicjatywy społeczne i sportowe. Jak sam o sobie mówi: wszelkie rezerwy czasowe przeznacza na realizacje swoich wielkich pasji i miłości: ukochane dzieci, sport, myślistwo, brydż i to koniecznie w tej kolejności. Te uczucia i namiętności, pozwalają mu na zachowanie równowagi oraz dystansu do problemów i otoczenia.

Tadeusz Trybuś

mgr Tadeusz Trybuś

Prowadzi wykłady z przedmiotu: Bezpieczeństwo w Turystyce

Absolwent wydziału prawa i administracji oraz organizacji i zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Służba w Policji. Szereg branżowych szkoleń i kursów specjalistycznych; łącznie ze studiami zawodowymi i podyplomowymi. Zarządzanie zasobami ludzkimi, począwszy od małej komórki organizacyjnej, poprzez jednostki szczebla komisariatu Policji, do wydziału komendy wojewódzkiej Policji, kończąc na stanowisku komendanta powiatowego Policji. Przejście w stan spoczynku w stopniu inspektora Policji. Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Własna działalność gospodarcza – wykonywanie zleceń w zakresie wprowadzania systemów bezpieczeństwa w firmie, ochrony danych osobowych, kontrolingu, zarządzania flotą oraz windykacji. Przeszkolenie ABW w zakresie ochrony informacji niejawnych, informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i informacji niejawnych Unii Europejskiej. Poświadczenie bezpieczeństwa ABW NATO CONFIDENTIAL do 2024 roku.

W Wyższej Szkole Hotelarstwa i Turystyki w Gdańsku prowadzi wykłady autorskie na studiach II stopnia.

Jan Zacharewicz

mgr inż. Jowita Twardowska

Prowadzi wykłady z przedmiotu: Społeczna odpowiedzialność biznesu

Absolwentka Wydziału Administracyjnego Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni oraz studiów podyplomowych w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie w zakresie organizacji i zarządzania oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Dyrektorka ds. Rozwoju w Go Responsible Sp. z o.o., firmy doradczej świadczącej usługi w zakresie zrównoważonego rozwoju (strategie CSR, raporty społeczne, dialog z interesariuszami). Przewodnicząca Rady Nadzorczej Centrum Sportowo-Konferencyjnego w Gniewinie (Hotel Mistral Sport).Należy do grupy roboczej ds. społecznej odpowiedzialności uczelni Zespołu ds. odpowiedzialności przedsiębiorstw przy Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Przez 15 lat była związana z Grupą LOTOS. Jako dyrektor ds. komunikacji i CSR odpowiadała za działania w obszarze komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej, PR, public affairs, relacji z mediami, organizacji wydarzeń, sponsoringu sportowego i kultury oraz działań firmy pod kątem społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Jest członkiem Gdańskiej Rady Sportu przy Prezydencie Miasta Gdańska oraz członkiem Rady Programowej Forum Inicjowania Rozwoju wspierającego projekty w zakresie partnerstwa międzysektorowego.