Biuro Karier

Biuro Karier (aktualne oferty pracy)

Od roku 2022 wszyscy pracodawcy (przedsiębiorcy i zakłady pracy), którzy zawrą z WSTiH umowy w sprawie zatrudnienia absolwenta WSTiH za pośrednictwem uczelnianego Biura Karier mają możliwość skorzystać z ulgi podatkowej i 150 % kosztów wynagrodzeń takiego pracownika wraz pochodnymi wypłacanych przez okres 6 miesięcy mogą zaliczyć do kosztów podatkowych. 

Zachęcamy do zawierania z WSTiH umów na zatrudnianie naszych absolwentów!