Opłaty

STUDIA W JĘZYKU POLSKIM rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025
Obywatele polscy i cudzoziemcy

STUDIA I STOPNIA
(stacjonarne i niestacjonarne w trybie weekendowym i e-learning)

Schematy płatności

I rok

10 rat w roku

Promocja do 30 czerwca - 200 zł za semestr:
380 zł (I rata i VI rata), a kolejne po i 580 zł
Opłata rekrutacyjna: 85 zł; Opłata za legitymację: 22 zł
Cudzoziemcy: wpisowe 300 zł Promocja 0 zł

promocja trwa do 30 czerwca

 

2 raty w roku

Promocja do 30 czerwca - 200 zł ulgi za semestr: 2550 zł
Opłata rekrutacyjna: 85 zł
Cudzoziemcy: wpisowe 300 zł Promocja 0 zł

promocja trwa do 30 czerwca

 

1 rata w roku

Promocja do 30 czerwca - 400 zł za rok:
5100 zł
Opłata rekrutacyjna: 85 zł; Opłata za legitymację: 22 zł
Cudzoziemcy: wpisowe 300 zł Promocja 0 zł

promocja trwa do 30 czerwca

 

STUDIA W JĘZYKU POLSKIM rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025
Obywatele polscy i cudzoziemcy

STUDIA II STOPNIA
(stacjonarne i niestacjonarne w trybie weekendowym i e-learning)

Schematy płatności

I rok

10 rat w roku

Promocja do 30 czerwca - 200 zł za semestr:
380 zł (I rata i VI rata) i kolejne po 580 zł
Opłata rekrutacyjna: 85 zł; Opłata za legitymację: 22 zł
Cudzoziemcy: wpisowe 300 zł Promocja 0 zł

Promocja trwa do 30 czerwca

ABSOLWENCI WSTiH:
Opłata rekrutacyjna 0 zł
Cudzoziemcy: wpisowe 0 zł
Ulga w opłacie czesnego: 1375 zł

 

2 raty w roku

Promocja do 30 czerwca - 200 zł za semestr: 2550 zł
Opłata rekrutacyjna: 85 zł; Opłata za legitymację: 22 zł
Cudzoziemcy: wpisowe 300 zł Promocja 0 zł

Promocja trwa do 30 czerwca

ABSOLWENCI WSTiH:
Opłata rekrutacyjna 0 zł
Cudzoziemcy: wpisowe 0 zł
Ulga w opłacie czesnego: 1375 zł

 

1 rata w roku

Promocja do 30 czerwca - 400 zł za rok: 5100 zł
Opłata rekrutacyjna:  85 zł; Opłata za legitymację: 22 zł
Cudzoziemcy: wpisowe 300 zł Promocja 0 zł

Promocja trwa do 30 czerwca

ABSOLWENCI WSTiH:
Ppłata rekrutacyjna 0 zł
Cudzoziemcy: wpisowe 0 zł
Ulga w opłacie czesnego: 1375 zł

 

Opłaty należy dokonywać na poniższy rachunek bankowy:

Santander Bank Polska S.A. PL 11 1090 1098 0000 0000 0905 0835

Kod SWIFT Santander Bank Polska: WBKPPLPP
Kod BIC Santander Bank Polska: WBKPPLPP
IBAN Sandander Bank Polska: PL + pełny numer rachunku

W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko lub PESEL/nr paszportu studenta, którego dotyczy wpłata

Opłatę rekrutacyjną (85 zł) oraz opłatę za legitymację studencką (22 zł) należy uiścić wraz z I ratą czesnego.

 

STUDIA W JĘZYKU ROSYJSKIM i UKRAIŃSKIM rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025
obcokrajowcy

STUDIA I STOPNIA stacjonarne - 1 rok w języku rosyjskim i ukraińskim

Schematy płatności

I rok

2 raty w roku

Promocja do 30 czerwca - 600 zł ulgi za I semestr:
4500 zł i 5100 zł (za II semestr)
Opłata rekrutacyjna: 85 zł; Opłata za legitymację: 22 zł
Cudzoziemcy: wpisowe 300 zł Promocja 0 zł

Promocja trwa do 30 czerwca

 

1 rata w roku

Promocja do 30 czerwca - 600 zł ulgi za I rok:
9600 zł
 
Opłata rekrutacyjna: 85 zł; Opłata za rekrutację: 22 zł
Cudzoziemcy: wpisowe 300 zł Promocja 0 zł

Promocja trwa do 30 czerwca

 

STUDIA W JĘZYKU ROSYJSKIM i UKRAIŃSKIM rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025
obcokrajowcy

STUDIA II STOPNIA stacjonarne - 1 semestr w języku rosyjskim i ukraińskim

Schematy płatności

I rok

2 raty w roku

Promocja do 30 czerwca - 600 zł ulgi za I semestr:
4700 zł i 3600 zł (za II semestr)
Opłata rekrutacyjna: 85 zł; Opłata za legitymację: 22 zł
Cudzoziemcy: wpisowe 300 zł Promocja 0 zł

Promocja trwa do 0 czerwca

 

1 rata w roku

Promocja do 30 czerwca - 600 zł ulgi za I rok:
8300 zł
Opłata rekrutacyjna: 85 zł; Opłata za legitymację: 22 zł
Cudzoziemcy: wpisowe 300 zł Promocja 0 zł

Opłata trwa do 30 czerwca

 

Opłaty należy dokonywać na poniższy rachunek bankowy:

Santander Bank Polska S.A. PL 11 1090 1098 0000 0000 0905 0835

Kod SWIFT Santander Bank Polska: WBKPPLPP
Kod BIC Santander Bank Polska: WBKPPLPP
IBAN Sandander Bank Polska: PL + pełny numer rachunku

W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko oraz numer albumu lub nr paszportu studenta, którego dotyczy wpłata.

Opłata rekrutacyjna oraz wpisowe są bezzwrotne w przypadku rezygnacji z rekrutacji lub rezygnacji ze studiów.

Opłatę za legitymację studencką (22 zł) należy uiścić wraz z I ratą czesnego po podpisaniu umowy.

 

STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025

STUDIA I I II STOPNIA

Schematy płatności

I rok

2 raty w roku

2 X 1600 €
Opłata rekrutacyjna: 85 zł; Opłata za legitymację: 22 zł
Wpisowe: 190 €

 

1 rata w roku

3200 €
Opłata rekrutacyjna: 85 zł; Opłata za legitymację: 22 zł
Wpisowe: 190 €

 

Opłaty należy dokonywać na poniższy rachunek bankowy w Santander Bank Polska S.A.

w PLN – PL 11 1090 1098 0000 0000 0905 0835

w EUR – PL 68 1090 1098 0000 0001 4855 1135

Kod SWIFT Santander Bank Polska: WBKPPLPP
Kod BIC Santander Bank Polska: WBKPPLPP
IBAN Sandander Bank Polska: PL + pełny numer rachunku

W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko lub nr paszportu studenta, którego dotyczy wpłata

Opłatę za legitymację studencką (22 zł) należy uiścić wraz z I ratą czesnego.