Rekrutacja - Opłaty

Wersja do wydruku

Rok akademicki 2018/2019 - czesne dla studentów rozpoczynających studia

I. STUDIA w JĘZYKU POLSKIM
1. Studia I i II stopnia - dot. obywateli polskich i cudzoziemców studiujących na warunkach obowiązujących obywateli polskich

  • stacjonarne i niestacjonarne

system opłat dla Polaków za studia prowadzone w języku polskim tabela (pdf)

2. Studia I i II stopnia - dot. studiujących na zasadach obowiązujących cudzoziemców

  • stacjonarne i niestacjonarne

system opłat dla codzoziemców za studia prowadzone w języku polskim tabela 1 (pdf)

II. STUDIA w JĘZYKU ANGIELSKIM
1. Studia I i II stopnia

  • stacjonarne i niestacjonarne (pdf)

Wpłaty można dokonać na konto bankowe Uczelni
Santander Bank Polska S.A.V Oddział w Gdańsku, ul. Miszewskiego 12/14
nr konta 11 1090 1098 0000 0000 0905 0835
(w tytule przelewu należy podać imię, nazwisko oraz PESEL osoby, której dotyczy wpłata)

III. STUDIA w JĘZYKU ROSYJSKIM
1. Studia I i II stopnia

  • stacjonarne i niestacjonarne (pdf)

Wpłaty można dokonać na konto bankowe Uczelni:
Santander  5 Oddział w Gdańsku, ul. Miszewskiego 12/14
nr konta 11 1090 1098 0000 0000 0905 0835
(w tytule przelewu należy podać imię, nazwisko oraz PESEL osoby, której dotyczy wpłata)

***
ARCHIWUM

Rok akademicki 2017/2018
Zestawienie oplat.pdf
Opłaty-załączniki do umów.pdf
Zarządzenie Kanclerza - Oplaty za studia w j.polskim-Polacy.PDF
Zarządzenie Kanclerza - Oplaty za studia w j. polskim-cudzoziemcy.PDF
Zarządzenie Kanclerza - Oplaty za studia w j. angielskim.PDF

Rok akademicki 2016/2017
Zarządzenie Kanclerza - Oplaty za studia w j. polskim-Polacy.PDF
Zarządzenie Kanclerza - Oplaty za studia w j. polskim-cudzoziemcy.PDF
Zarządzenie Kanclerza - Dodatkowe oplaty-wersja polska.PDF
Zarządzenie Kanclerza - Oplaty za studia w j. angielskim.PDF
Elearning-Zarządzenie Kanclerza - Oplaty za studia w j. angielskim.PDF
Podyplomowe-Zarządzenie Kanclerza - Oplaty za studia w j. angielskim.PDF
Zarządzenie Kanclerza - Dodatkowe oplaty-wersja angielska.PDF
 

Strona wykorzystuje pliki cookie