Opłaty

STUDIA W JĘZYKU POLSKIM rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024
Obywatele polscy i cudzoziemcy

STUDIA I STOPNIA
(stacjonarne i niestacjonarne w trybie weekendowym i e-learning)

Schematy płatności

I rok

10 rat w roku

Promocja do 15 października - 200 zł za semestr:
380 zł (I rata) i 580 zł
Opłata rekrutacyjna: 85 zł
Cudzoziemcy: wpisowe 300 zł  0 zł

promocja trwa do 15 października

 

2 raty w roku

Promocja do 15 października - 200 zł za semestr:
2550 zł
Opłata rekrutacyjna: 85 zł
Cudzoziemcy: wpisowe 300 zł  0 zł

promocja trwa do 15 października

 

1 rata w roku

Promocja do 15 pażdziernika - 400 zł za rok:
5100 zł
Opłata rekrutacyjna: 85 zł
Cudzoziemcy: wpisowe 300 zł  0 zł

promocja trwa do 15 października

 

STUDIA W JĘZYKU POLSKIM rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024
Obywatele polscy i cudzoziemcy

STUDIA II STOPNIA
(stacjonarne i niestacjonarne w trybie weekendowym i e-learning)

Schematy płatności

I rok

10 rat w roku

Promocja do 15 października - 200 zł za semestr:
380 zł (I rata) i 580 zł
Opłata rekrutacyjna: 85 zł
Cudzoziemcy: wpisowe 300 zł   0 zł

 promocja trwa do 15 października

ABSOLWENCI WSTiH:
Opłata rekrutacyjna 0 zł
Cudzoziemcy: wpisowe 0 zł
Ulga w opłacie czesnego: 2750 zł   1375 zł

 

2 raty w roku

Promocja do 15 października - 200 zł za semestr:
2550 zł
Opłata rekrutacyjna: 85 zł
Cudzoziemcy: wpisowe 300 zł     0 zł

promocja trwa do 15 października

ABSOLWENCI WSTiH:
Opłata rekrutacyjna 0 zł
Cudzoziemcy: wpisowe 0 zł
Ulga w opłacie czesnego: 2750 zł 1375 zł

 

1 rata w roku

Promocja do 15 października - 400 zł za rok:
5100 zł
Opłata rekrutacyjna:  85 zł
Cudzoziemcy: wpisowe 300 zł     0 zł

promocja trwa do 15 października

ABSOLWENCI WSTiH:
Opłata rekrutacyjna 0 zł
Cudzoziemcy: wpisowe 0 zł
Ulga w opłacie czesnego: 2750 zł  1375 zł

 

Opłaty należy dokonywać na poniższy rachunek bankowy:

Santander Bank Polska S.A. PL 11 1090 1098 0000 0000 0905 0835

Kod SWIFT Santander Bank Polska: WBKPPLPP
Kod BIC Santander Bank Polska: WBKPPLPP
IBAN Sandander Bank Polska: PL + pełny numer rachunku

Najbliższy oddział banku mieści się przy ul. Miszewskiego 12/14, 80-239 Gdańsk

W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko oraz numer albumu lub PESEL/nr paszportu studenta, którego dotyczy wpłata

Opłatę rekrutacyjną (85 zł) oraz opłatę za legitymację studencką (22 zł) należy uiścić wraz z I ratą czesnego.

 

STUDIA W JĘZYKU ROSYJSKIM i UKRAIŃSKIM rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024
obcokrajowcy

STUDIA I STOPNIA stacjonarne - 1 rok w języku rosyjskim i ukraińskim

Schematy płatności

I rok

2 raty w roku

Promocja do 15 października - 600 zł za I semestr:
4500 zł i 5100 zł
Opłata rekrutacyjna: 85 zł
Cudzoziemcy wpisowe: 500 zł    0zł

promocja trwa do 15 października

 

1 rata w roku

Promocja do 15 października - 600 zł za I rok:
9600 zł
 

Opłata rekrutacyjna: 85 zł
Cudzoziemcy wpisowe: 500 zł    0 zł

promocja trwa do 15 października

 

STUDIA W JĘZYKU ROSYJSKIM i UKRAIŃSKIM rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024
obcokrajowcy

STUDIA II STOPNIA stacjonarne - 1 semestr w języku rosyjskim i ukraińskim

Schematy płatności

I rok

2 raty w roku

Promocja do 15 października - 600 zł za I semestr:
4700 zł i 3600 zł
Opłata rekrutacyjna: 85 zł
Cudzoziemcy wpisowe: 500 zł    0 zł

promocja trwa do 15 października

 

1 rata w roku

Promocja do 15 października - 600 zł za I rok:
8300 zł
Opłata rekrutacyjna: 85 zł
Cudzoziemcy wpisowe: 500 zł   0zł

opłata trwa do 15 października

 

Opłaty należy dokonywać na poniższy rachunek bankowy:

Santander Bank Polska S.A. PL 11 1090 1098 0000 0000 0905 0835

Kod SWIFT Santander Bank Polska: WBKPPLPP
Kod BIC Santander Bank Polska: WBKPPLPP
IBAN Sandander Bank Polska: PL + pełny numer rachunku

Najbliższy oddział banku mieści się przy ul. Miszewskiego 12/14, 80-239 Gdańsk

W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko oraz numer albumu lub nr paszportu studenta, którego dotyczy wpłata.

Opłata rekrutacyjna oraz wpisowe są bezzwrotne w przypadku rezygnacji z rekrutacji lub rezygnacji ze studiów.

Opłatę za legitymację studencką (22 zł) należy uiścić wraz z I ratą czesnego po podpisaniu umowy.

 

STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023

STUDIA I I II STOPNIA

Schematy płatności

I rok

2 raty w roku

2 X 1500 €
 Opłata rekrutacyjna: 85 zł
Wpisowe: 190 €

 

1 rata w roku

3000 €
 Opłata rekrutacyjna: 85 zł
Wpisowe: 190 €

 

Opłaty należy dokonywać na poniższy rachunek bankowy w Santander Bank Polska S.A.

w PLN – PL 11 1090 1098 0000 0000 0905 0835

w EUR – PL 68 1090 1098 0000 0001 4855 1135

Kod SWIFT Santander Bank Polska: WBKPPLPP
Kod BIC Santander Bank Polska: WBKPPLPP
IBAN Sandander Bank Polska: PL + pełny numer rachunku

Najbliższy oddział banku mieści się przy ul. Miszewskiego 12/14, 80-239 Gdańsk

W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko oraz numer albumu lub nr paszportu studenta, którego dotyczy wpłata

Opłatę za legitymację studencką (22 zł) należy uiścić wraz z I ratą czesnego.