WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I HOTELARSTWA W GDAŃSKU

budynek uczelni

WSTiH w Gdańsku

Została utworzona w roku 1996, jest uczelnią niepubliczną, wpisaną do Ewidencji Uczelni niepublicznych pod numerem „88”, posiada osobowość prawną, REGON 191139221.
Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 22 września 2010 roku nr MNiSW-DNS-WUN-6013-10261-2/KT/10, WSTiH w Gdańsku otrzymała przedłużenie terminu ważności zezwolenia na prowadzenie działalności na czas nieokreślony.

Władze Uczelni:

REKTOR - p.o. Jan Zacharewicz

DZIEKAN ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA - dr Barbara Zarańska

DZIEKAN ds. STUDENCKICH - dr inż. Inga Łysiak

KANCLERZ - Łukasz Szołtys

ZAŁOŻYCIEL Uczelnia Sp. z o.o. - Jan Zacharewicz

Uczelnia w swej strukturze posiada jeden kierunek Turystyka i Rekreacja, na którym prowadzi:

  • 3 letnie studia I stopnia (licencjackie),
  • 2 letnie studia II stopnia (magisterskie).

Ponadto Uczelnia prowadzi kształcenie na studiach podyplomowych oraz na kursach specjalistycznych.

Z dniem 24 maja 2019 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził Wyższą Szkołę Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
jako jednostkę prowadzącą studia na potrzeby przyjmowania cudzoziemców w celu podjęcia lub kontynuacji studiów.
Decyzja została wydana na okres 5 lat.

Współpraca

W WSTiH aktywnie działa Rada Programowa, która poprzez swoich członków wspiera organy Uczelni w utrzymywaniu relacji biznesowych z otoczeniem branżowym w obszarze turystyki, hotelarstwa i gastronomii.

W szczególności celem działania Rady Programowej jest promowanie Uczelni i współpraca w zakresie:

 

ikona dokumentu

Wypracowywania założeń strategii działania Uczelni

Dążeniem Uczelni jest kreowanie nowych trendów rozwoju turystyki w Polsce. Współpracując z biznesem mamy możliwość na bieżąco obserwować dynamicznie zmieniające się otoczenie, tak aby nasza strategia rozwoju była nowatorska.

 

ikona żarówki

Dostosowywania programów nauczania

Branża turystyczna zna najlepiej swoje potrzeby. Włączanie przyszłych pracodawców do budowania i kształtowania procesu dydaktycznego umożliwia realne dostosowanie programu kształcenia do potrzeb pracodawców i rynku pracy.

 

ikona osoby

Organizacji praktyk dla studentów

Nieodłącznym elementem kształcenia jest zdobywanie praktycznych doświadczeń. Dzięki współpracy z branżą, nasi studenci mają możliwość zdobywania nowych umiejętności w markowych obiektach zarówno w kraju jak i zagranicą.

 

ikona dłoni

Pozyskiwania partnerów biznesowych

Rozwijanie sieci i relacji biznesowych jest nieodłącznym elementem naszej codziennej pracy. Dzięki temu mamy dostęp do wiedzy o najnowszych trendach na rynku i znajomość najwybitniejszych praktyków, których zapraszamy do współpracy jako wykładowcy.

 

Członkami Rady są przedstawiciele instytucji i organizacji związanych z branżą turystyki, hotelarstwa i gastronomii, eksperci i autorytety z zakresu szkolnictwa wyższego, przedstawiciele organów samorządu terytorialnego i zawodowego, instytucji i stowarzyszeń naukowych oraz zawodowych, przedstawiciele organizacji pracodawców, przedsiębiorcy i absolwenci WSTiH w Gdańsku.

 

Nasi partnerzy