Samorząd studencki

Wszyscy studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku tworzą Samorząd Studencki WSTiH. Samorząd działa na podstawie art. 110 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668), Statutu Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku oraz Regulaminu Samorządu Studenckiego.

Naszym zadaniem jako Samorządu jest przede wszystkim stanie na straży praw studentów oraz reprezentowanie ich przed władzami Uczelni. Na tym jednak nasza rola się nie kończy. Dzięki braniu udziału w posiedzeniach Senatukonferencjach oraz zjazdach naukowych stajemy się integralną częścią naszej Uczelni. Współpracujemy z Parlamentem Studentów RP, wspieramy działalność naukową, kulturalną i sportową, dbamy o tzw. „życie studenckie”.

Praca w naszym Samorządzie dostarcza nam wiele zadowolenia i satysfakcji. Realizując wszelkiego rodzaju zadania, zawsze staramy się, by nasza ciężka praca była widoczna i akceptowana, zarówno przez studentów, jak i władze Uczelni. Z radością przyjmiemy każdego, kto tak jak my, czuje potrzebę sprawdzenia swoich zdolności organizacyjnych na rzecz wspólnego dobra braci studenckiej. Wszelkie informacje o Samorządzie Studenckim i jego planach można uzyskać w naszym biurze (A-24 w budynku A).

Jesteśmy dobrzy w tym co robimy i dążymy do tego, by być jeszcze lepszymi! Wszelkie sprawy bieżące oraz aktualności zamieszczane będą na FunPage Samorządu Studenckiego na Facebooku.