Szkolenia

Szkolenia dla pracowników szeregowych

Mistrzowska obsługa klienta, najlepszą formą sprzedaży

Połączenie szkolenia z obsługi klienta oraz sprzedaży, psychologia wpływu społecznego i jej praktyczne implikacje, techniki skutecznej sprzedaży, radzenie sobie z trudnym klientem

 

**Tytuł:** Mistrzowska obsługa klienta jako najlepsza forma sprzedaży

**Cel biznesowy:** Zwiększenie sprzedaży poprzez podnoszenie standardów obsługi klienta, umiejętności komunikacyjnych oraz technik perswazji. Poprawa relacji z klientami, co przekłada się na zwiększenie lojalności i satysfakcji klienta, a tym samym wzrost wartości życiowej klienta (LTV) dla firmy.

**Program:**

1. **Wprowadzenie do połączenia obsługi klienta z sprzedażą**
– Dlaczego obsługa klienta i sprzedaż idą w parze?
– Jak doskonała obsługa klienta prowadzi do wzrostu sprzedaży

2. **Psychologia wpływu społecznego**
– Kluczowe zasady wpływu społecznego w kontekście obsługi klienta
– Jak wykorzystać psychologię wpływu do zwiększenia skuteczności sprzedaży

3. **Techniki skutecznej sprzedaży**
– Proces sprzedaży krok po kroku
– Skuteczne techniki zamknięcia sprzedaży

4. **Radzenie sobie z trudnym klientem**
– Rozpoznawanie różnych typów trudnych klientów
– Techniki komunikacji i rozwiązania problemów w trudnych sytuacjach

5. **Aktywne słuchanie i empatia w obsłudze klienta**
– Znaczenie aktywnego słuchania w procesie sprzedaży
– Jak rozwijać empatię i lepiej rozumieć potrzeby klienta

6. **Budowanie relacji z klientem**
– Techniki budowania trwałych relacji z klientami
– Jak wykorzystać relacje z klientami do zwiększenia lojalności i sprzedaży

7. **Personalizacja oferty dla klienta**
– Jak dostosować ofertę do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klienta
– Wykorzystanie danych i informacji zwrotnych od klienta do personalizacji oferty

8. **Zarządzanie obiekcjami i sprzeciwami klienta**
– Techniki radzenia sobie z obiekcjami sprzedażowymi
– Praktyczne ćwiczenia z zarządzania sprzeciwami

9. **Zarządzanie czasem w sprzedaży**
– Jak efektywnie zarządzać swoim czasem w kontakcie z klientem
– Techniki priorytetyzacji zadań w procesie sprzedaży

Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość praktycznego zastosowania nowo nabytych umiejętności poprzez symulacje sprzedażowe, ćwiczenia i dyskusje. Eksperci ds. sprzedaży i obsługi klienta dostarczą narzędzi i strategii, które uczestnicy będą mogli natychmiast zastosować w swojej codziennej pracy.

SZKOLENIA DLA KIEROWNIKÓW

Awans i co dalej – jak z kolegi stać się przełożonym

Wyzwania emocjonalne związane z awansem, zrozumienie roli przywódcy, budowanie zaufania i wiarygodności, omówienie najczęstszych problemów poczatkujących kierowników

Tytuł: Awans i co dalej – jak z kolegi stać się przełożonym

Cel biznesowy: Wsparcie młodych kierowników w efektywnym przejściu z roli kolegi do roli przełożonego, umacnianie umiejętności przywódczych i radzenia sobie z wyzwaniami związanymi z nową funkcją, co w efekcie zwiększa produktywność, zmniejsza konflikty i poprawia atmosferę w zespole.

Program:

 1. Wstęp: Trudności przejścia w rolę kierownika
  • Przykłady i analiza sytuacji, kiedy awans może stać się wyzwaniem
 2. Wyzwania emocjonalne związane z awansem
  • Radzenie sobie z własnymi uczuciami i oczekiwaniami
  • Balans między starymi relacjami a nowymi obowiązkami
 3. Zrozumienie roli przywódcy
  • Różnica między byciem kolegą a byciem przełożonym
  • Wizja, misja, wartości – jak je komunikować i wcielać w życie
 4. Budowanie zaufania i wiarygodności
  • Jak zdobyć szacunek zespołu?
  • Umiejętność udzielania feedbacku i przyjmowania go od innych
 5. Omówienie najczęstszych problemów początkujących kierowników
  • Dylematy etyczne, trudne decyzje, konflikty w zespole
  • Studia przypadków i omówienie strategii radzenia sobie z nimi
 6. Komunikacja jako narzędzie kierownika
  • Skuteczne narzędzia i techniki komunikacyjne
  • Jak przekazać trudne wiadomości i motywować zespół?
 7. Zarządzanie konfliktami w zespole
  • Diagnozowanie przyczyn konfliktów
  • Techniki mediacji i rozwiązywania konfliktów
 8. Budowanie zespołu i jego rozwoju
  • Jak efektywnie tworzyć zespoły i wspierać ich rozwój?
  • Narzędzia i techniki coachingowe dla kierowników
 9. Planowanie i delegowanie zadań
  • Jak efektywnie zarządzać czasem i priorytetami?
  • Techniki delegowania zadań i monitorowania postępów
 10. Zamykanie: Jak nie przestać się rozwijać jako kierownik?
 • Narzędzia samodoskonalenia i stałego uczenia się
 • Budowanie sieci wsparcia i mentorstwa

Szkolenie będzie zawierać zarówno teoretyczne podstawy, jak i praktyczne ćwiczenia. Uczestnicy będą mieli okazję wymienić się doświadczeniami i omówić konkretne sytuacje z życia zawodowego, a także uzyskać feedback i wsparcie od innych uczestników oraz prowadzącego.

Szkolenia dla Managerow

Skuteczny manager to przywódca, a nie zarządca

Tytuł: Skuteczny manager to przywódca, a nie zarządca

Cel biznesowy: Przekształcenie menedżerów w autentycznych liderów, którzy potrafią inspirować, budować zaufanie w zespole i prowadzić firmę do osiągnięcia celów strategicznych, jednocześnie dbając o dobro pracowników.

Program:

 1. Wstęp: Kim jest skuteczny manager w nowoczesnej organizacji?
  • Charakterystyka kierownika vs. lidera
  • Rola lidera w kształtowaniu kultury organizacyjnej
 2. Różnica między byciem kierownikiem, a byciem liderem
  • Porównanie cech, umiejętności i postaw kierownika i lidera
  • Zrozumienie, dlaczego bycie liderem jest bardziej efektywne
 3. Budowanie autorytetu
  • Kluczowe czynniki budujące autorytet w oczach zespołu
  • Jak być liderem, któremu ludzie chcą śledzić?
 4. Rola zaufania w zarządzaniu
  • Dlaczego zaufanie jest kluczem do skutecznego liderowania?
  • Jak budować i utrzymywać zaufanie w zespole?
 5. Godzenie perspektywy pracownika i interesu firmy
  • Jak zrozumieć potrzeby i oczekiwania pracowników?
  • Jak równoważyć cele biznesowe i dobro pracowników?
 6. Rozmowy oceniające i feedback
  • Jak skutecznie przeprowadzać rozmowy oceniające?
  • Techniki skutecznego feedbacku i jak je stosować
 7. Efektywna komunikacja
  • Techniki i narzędzia komunikacyjne dla liderów
  • Jak unikać pułapek komunikacyjnych?
 8. Kompetencje twarde w zarządzaniu
  • Podstawy zarządzania operacyjnego
  • Wprowadzenie do finansów i kontrolingu
  • Narzędzia zarządzania zmianą
 9. Podsumowanie: Droga od zarządcy do lidera
  • Przykłady praktyczne
  • Planowanie dalszego rozwoju jako lider

Szkolenie będzie oparte na praktycznych ćwiczeniach i studiach przypadków, dzięki czemu uczestnicy będą mieli okazję do aktywnego zaangażowania i praktycznego zastosowania nabytych umiejętności. W trakcie szkolenia przewidziane są również sesje Q&A oraz dyskusje grupowe, aby uczestnicy mogli dzielić się swoimi doświadczeniami i wyzwaniami.

Szkolenia specjalistyczne

Rentowne SPA hotelowe

Tytuł: Rentowne SPA hotelowe

Cel biznesowy: Zwiększenie rentowności działu SPA hotelowego poprzez optymalizację oferty, efektywne zarządzanie finansami oraz wprowadzenie nowoczesnych standardów i procedur.

Program:

 1. Wprowadzenie: Wyzwania i możliwości w sektorze hotelowego SPA
  • Analiza rynku SPA hotelowego
  • Kluczowe determinanty sukcesu
 2. Kształtowanie oferty hotelowej
  • Jakie elementy powinny składać się na atrakcyjną ofertę SPA hotelowego?
  • Integracja oferty SPA z innymi usługami hotelowymi (pokoje, menu, oferty specjalne)
 3. Standardy i procedury w hotelach oraz obiektach SPA
  • Kluczowe standardy jakości w branży
  • Procedury, które gwarantują wyjątkowe doświadczenie dla gościa
  • Kontrola jakości i ciągłe doskonalenie
 4. Zarządzanie finansowe działem SPA
  • Budżetowanie i prognozowanie finansowe
  • Kluczowe wskaźniki wydajności dla działu SPA
  • Optymalizacja kosztów i zwiększanie rentowności
 5. Controlling w departamencie SPA&Wellness
  • Narzędzia kontrolingu dostosowane do specyfiki działu SPA
  • Analiza i interpretacja danych dla podejmowania strategicznych decyzji
 6. Projektowanie zabiegów SPA
  • Tworzenie unikalnych zabiegów dostosowanych do profilu klienta
  • Współpraca z dostawcami i ekspertami w dziedzinie wellness
 7. Menu engineering
  • Jak skutecznie projektować i promować menu SPA?
  • Analiza kosztów, marży i popularności poszczególnych zabiegów
 8. Koncepcja i planowanie

   

Szkolenia szyte na miarę

Przedstawione powyżej szkolenia nie wyczerpują możliwych do podjecia przez nas zakresu i tematyki. Chętnie połączymy pewne zagadnienia lub stowrzymy szkolenie według specjalnych przedstawionych nam potrzeb. Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia potrzeb szkoleniowych.