Rekrutacja krok po kroku

Nabór odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc.
Nie przeprowadzamy egzaminów wstępnych.
Rekrutacja na wszystkie rodzaje studiów jest możliwa w czterech trybach (do wyboru):
- rejestracja i rekrutacja w systemie on-line Uczelni
- rekrutacja drogą mailową (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
- wysłanie dokumentów tradycyjną pocztą na adres Uczelni
- osobiste złożenie dokumentów w biurze rekrutacji

1. Rejestracja on line

Wypełnij on-line formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ
Jeśli jesteś tegorocznym maturzystą - zarezerwuj sobie miejsce, świadectwo maturalne dostarczysz później.
Na potrzeby rejestracji on-line dołącz w aplikacji skany dokumentów.

 

2. Złożenie wymaganych dokumentów

Jeśli nie przesłałeś/aś skanów dokumentów w formularzu on-line możesz je tam w każdej chwili uzupełnić lub przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Możesz też nie uzupełniać formularza on-line i przesłać swoje zgłoszenie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Na potrzeby rekrutacji wyślij skany dokumentów drogą mailową:

    • Ankietę – do pobrania TUTAJ
    • Umowa o studiowanie 2024/2025 – do pobrania TUTAJ (prosimy o parafkę na każdej stronie umowy)
    • Załącznik o płatnościach 2024/2025 – do pobrania: studia I stopnia, studia II stopnia, studia II stopnia (absolwenci WSTiH)
    • Kserokopię świadectwa dojrzałości w przypadku studiów licencjackich 
    • Kserokopia dyplomu licencjackiego z suplementem (suplement do dyplomu wydawany jest od 2005 roku)  w przypadku studiów magisterskich. 

Oryginały świadectwa dojrzałości lub dyplomu z suplementem przedstawisz później do wglądu osobiście w Dziekanacie Uczelni.
    • Skan zdjęcia, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Zdjęcie możesz również wysłać TUTAJ.

Do procesu rekrutacji niezbędna jest przekazanie oryginałów dokumentów! (Świadectwo dojrzałości i dyplom z suplementem do wglądu osobiście w Dziekanacie Uczelni). Można to zrobić pocztą tradycyjną przesyłają na adres: ul. Miszewskiego 12/13, 80-239 Gdańsk lub dostarczyć osobiście w siedzibie Uczelni w Dziekanacie.

Poprosimy o okazanie dowodu osobistego do wglądu podczas wizyty na Uczelni.

Cudzoziemcy dodatkowo składają:
    • dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, legalizację dokonaną w kraju uzyskania lub w ambasadzie oraz uznanie świadectwa .
    • certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B1 (w przypadku podjęcia studiów w języku polskim).
    • Poprosimy o okazanie paszportu oraz polisy ubezpieczeniowej do wglądu podczas wizyty na Uczelni.

Kandydaci niepełnoletni (obywatele polscy i cudzoziemcy) dodatkowo składają

poświadczoną notarialnie Zgodę przedstawiciela ustawowego (rodzica lub inny opiekuna prawnego) na udział niepełnoletniego w procesie rekrutacji, podjęcie studiów oraz zawarcie umowy podjęcie studiów. Poświadczenie notarialne nie jest wymagane o ile dokument zostanie złożony osobiście przez przedstawiciela ustawowego w siedzibie Uczelni lub zostanie wysłany skanem z jego skrzynki e-mail. Formularz zgody dostępny TUTAJ

3. Opłata za rekrutację i za studia

Dokonaj wpłaty 85 zł tytułem opłaty rekrutacyjnej na konto Uczelni (w tytule przelewu wpisz swoje imię i nazwisko). Jeśli jesteś cudzoziemcem dokonaj dodatkowo wpłaty za wpisowe.

Zwróć uwagę na okresy promocji i studiuj taniej!

  • W okresach promocji wpłata pierwszej raty czesnego w okresie objętym promocją będzie mniejsza o kwotę przyznanej ulgi.

  • Sprawdź tabelę opłat i korzyści jakie możesz mieć z wczesnej rejestracji.

Jeśli jesteś absolwentem WSTiH opłata rekrutacyjna i wpisowe wynoszą 0 zł.

Wraz z pierwszą ratą dokonaj także wpłaty 22 zł na legitymację elektroniczną.

NUMER KONTA

  • Santander Bank Polska S.A. PL 11 1090 1098 0000 0000 0905 0835

  • Kod SWIFT Santander Bank Polska: WBKPPLPP

  • Kod BIC Santander Bank Polska: WBKPPLPP

  • IBAN Sandander Bank Polska: PL + pełny numer rachunku

4. Decyzja o przyjęciu na studia

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów i ich weryfikacji przez Uczelnię pracownik Biura Rekrutacji skontaktuje się z Tobą drogą mailową w celu potwierdzenia poprawności złożonych dokumentów, wyjaśnienia wątpliwości lub uzupełnienia braków.

Po potwierdzeniu otrzymania przelewu i ostatecznej weryfikacji kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, otrzymasz drogą mailową od Komisji Rekrutacyjnej decyzję o przyjęciu na studia.

Informacja dla kandydatów na studia II stopnia (magisterskie)

Student studiów II stopnia, który nie jest absolwentem studiów kierunku o profilu turystycznym jest zobowiązany uzupełnić kompetencje wymagane na kierunku Turystyka i Rekreacja (różnice programowe) poprzez zaliczenie następujących przedmiotów w trakcie pierwszego roku studiów:
        ◦ Rekreacja – 2 pkt. ECTS,
        ◦ Podstawy turystyki – 4 pkt. ECTS,
        ◦ Obsługa ruchu turystycznego – 4 pkt. ECTS.
Opłata za każdy punkt ECTS wynosi 150 zł.