Master of Business Administration w branży HoReCa - II EDYCJA

Termin rekrutacji Do 4.10.2024 r.
Rozpoczęcie studiów 12-13.10.2024
Czas trwania 2 semestry
Język studiów Polski
Tryb kształcenia Niestacjonarny - zjazdy sobotnio-niedzielne

Zajęcia odbywają się w ścisłym centrum Gdańska - Wrzeszcz

Executive Master of Business Administration MBA w branży HoReCa z wykorzystaniem technologii VR

Projekt nagrodzony przez Marszałka woj. Pomorskiego za wykorzystanie technologii VR w edukacji w kategorii Innowacja w turystyce 2022.

Studia MBA (Master of Business Administration) to zaawansowany program  obejmujący zarządzanie biznesem i przygotowujący do kierowania placówkami w branży HoReCa.

Studia MBA w Hotelarstwie, stworzone przez  WSHIT w Gdańsku to idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą doskonalić lub zdobyć praktyczne umiejętności w najdynamiczniej rozwijającym się sektorze usług. Nasze programy kładą nacisk na twórcze zastosowanie wiedzy w rzeczywistych projektach, co umożliwia zdobycie cennego doświadczenia nie tylko w branży hotelarskiej, ale również w innych branżach pokrewnych.

 

1. Cel studiów

 • Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego zarządzania przedsiębiorstwem w branży HoReCa. Słuchacze „MBA” będą mieli dostęp m.in. do szczegółowych informacji z zakresu zarządzania, w tym strategicznych, finansowych, marketingowych, operacyjnych i innych. Celem jest także zrozumienie, jak działa, czy też powinna działać firma w branży HoReCa  jako całość. Prowadzone wykłady i ćwiczenia dadzą słuchaczom wiedzę teoretyczną, która jest wykorzystywana podczas warsztatów zapewniających nabycie i doskonalenie pożądanych umiejętności praktycznych bezpośrednio związanych z zarządzaniem projektem. Studia MBA kładą nacisk na rozwijanie umiejętności przywódczych, w tym optymalnym zarządzaniu zespołami, minimalizującym zaistnienie problemów.

 

2. Profil kandydata

 • Studia podyplomowe MBA dedykowane zarówno młodym, jak i doświadczonym menedżerom, którzy chcą poznać, stosować oraz rozwinąć warsztat narzędziowy (metodyczny) w zarządzaniu obiektami i zespołami ludzkimi w branży HoReCa. Posiadanie doświadczenia w tym zakresie jednakże  nie jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w studia MBA, lecz z pewnością ułatwi udział w zajęciach.
 • Uczestnikiem studiów MBA może być́ osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie studiów licencjackich i posiada min. 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym/managerskim.

 

3. Instytucja potwierdzająca kwalifikację

 • Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
 • Osoba, która ukończyła studia MBA, otrzymuje świadectwo ukończenia tych studiów wydane przez Wyższą Szkołę Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku.

 

studenci świętują

Korzyści dla słuchacza

 • podniesienie swoich kwalifikacji i zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania w jednym z najszybciej rozwijających się w świecie sektorów usług – branży hotelarskiej;
 • wzbogacenie wiedzy merytorycznej  o wiedzę praktyczną – wykłady prowadzą przedsiębiorcy działający w branży HoReCa i posiadają bogate doświadczenie z wykorzystaniem interaktywnego pokoju, jedynego tego rodzaju w tej części świata!;
 • poznanie światowych trendów i innowacji w zarządzaniu hotelarstwem;
 • rozszerzenie  swojej sieci kontaktów zawodowych i nawiązanie  współpracy biznesowej dzięki gronu słuchaczy-menedżerów, reprezentujących różne poziomy zarządzania;
 • aktualizacja wiedzy: w miarę rozwoju  nauki i technologii ewaluują wymagania rynku, słuchacze powinni dysponować bieżącą oraz wiedzą przyszłości, z którą zapoznają się podczas studiów MBA.

PROGRAM

Plan zajęć (semestr zimowy 2024/2025 )

 • 12, 13 październik  2024 – g. 9.00 – 16.00

 • 09,10 listopad 2024 – g. 9.00 – 16.00

 • 23, 24 listopad 2024 – g. 9.00 – 16.00

 • 7, 8 grudzień  2024 – g. 9.00 – 16.00

 • 14, 15 grudzień  2024 – g. 9.00 – 16.00

 • 11, 12 styczeń  2025 – g. 9.00 – 16.00

 

plan zajęć

tematyka zajęć i semestr

Tematyka zajęć I semestr

 • Zarządzanie procesem inwestycyjnym w branży hotelarskiej
 • Systemy hotelowe i modele zarządzania
 • Uwarunkowania prawne w hotelarstwie
 • Zarządzanie budynkiem
 • Organizacja pionów operacyjnych
 • Zarządzanie gastronomią hotelową,
 • Komunikacja marketingowa,
 • Sprzedaż i dystrybucja,
 • Organizacja wydarzeń przemysłu spotkań,
 • Zarządzanie ceną (Revenue Management),
 • Organizacja i zarządzanie strefą spa&wellness,
 • Rachunkowość zarządcza,

 

Opłata łączna za całe studia:

 • 14 000,00 zł
 • 14 000 zł – płatne semestralnie
 • semestr I –  6 000 zł
 • semestr II – 8 000 zł

 

Zasady kwalifikacji:

Aby zostać słuchaczem, należy złożyć następujące dokumenty:

    1. Kwestionariusz osobowy.
    2. Dyplom ukończenia studiów na poziomie minimum studiów I stopnia.
    3. Udokumentowane min. 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownik/dyrektor.
    4. Wniesienie opłaty za 1 semestr.