Coaching

coachCoaching jest procesem wspierania ludzi i zespołów w osiąganiu zamierzonych celów, skutecznym wykonywaniu zadań, budowaniu relacji, wydobywaniu mocnych stron, pokonywaniu barier i ograniczeń, bardziej efektywnym funkcjonowaniu w życiu zawodowym i osobistym. Jest to partnerska relacja, w której w oparciu o profesjonalne certyfikowane szkolenie coacha ICF oraz osobiste doświadczenie lidera, menedżera, naukową wiedzę z zakresu psychologii i filozofii pracujemy wspólnie nad takimi przestrzeniami jak:

  • funkcjonowanie zawodowe, procesy biznesowe, zarządzanie organizacją, przywództwo i motywacja (Executive/Busieness Coaching)
  • życie osobiste, osiąganie zamierzonych celów życiowych, relacje międzyludzkie, wychowanie dzieci, zdrowie, zainteresowania  (Life Coaching)
  • dobrostan psychiczny,  samopoczucie, równowaga w życiu psychicznym, fizycznym oraz duchowym, poczucie szczęścia (Wellbeing Coaching)
Istnieje możliwość zarówno pracy zdalnej jak i spotkań osobistych.